În contextul mobilităților academice Erasmus+, un anglist și americanist de prestigiu de la Universitatea din Debrecen, Ungaria, predă studenților ULIM

Săptămâna aceasta, la ULIM, se află în mobilitate academică în scop de predare dr. Szaffkó Péter, un apreciat profesor, anglist și americanist de prestigiu de la Universitatea din Debrecen (Ungaria), unul dintre cele mai importante centre universitare istorice din Europa, cu vechime de aproape 500 de ani. Este unul dintre partenerii ULIM în cadrul Programului UE pentru Educație, Formare, Tineret și Sport Erasmus+ . În anul academic 2016-2017, ULIM beneficiază de patru burse studențești și pentru cadre didactice Erasmus+ , la Universitatea din Debrecen, iar instituția respectivă – de același număr de mobilități, în aceeași perioadă.

Domnia sa susține o serie de cursuri  studenților de la Facultatea de Litere din anii II și III - Ce știm și ce nu știm despre Shakespeare (What We Know and What We Do Not Know About Shakespeare).

Studenții  masteranzi  specializați în limbi străine aplicate în turism și comerț internațional beneficiază de un curs despre Ungaria și cultura maghiară, predat de același profesor. Totodată, dr. Szaffkó Péter va avea și o lecție publică, la ULIM - o incursiune despre Ungaria -  limba, literatura și cultura.

Domeniul principal de cercetare al distinsului profesor de la Universitatea din Debrecen este limba și literatura engleză, teatrul în Canada, culturile post-coloniale, aspecte privind relațiile culturale anglo-maghiare. La Universitatea din Debrecen, în  anul 1997, domnia sa a introdus specializarea de studii de teatru în limba engleză și, în 1999, a fondat Festivalul Studențesc de Teatru. În afara activităților didactice și de cercetare, domnia sa a organizat o serie de conferințe naționale și internaționale, este membru fondator al Asociației Maghiare pentru Studiul Limbii Engleze. A jucat un rol central în deschiderea unei Catedre de Limba și Literatura Engleză, în cadrul  Universității Creștine  Partium din Oradea, al cărei șef a fost, în perioada 2001-2008.

În iunie 2009, a fost numit director al Școlii de Vară de la Debrecen, iar în anul 2010 a fost declarat ambasador al Universității din Debrecen.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM

 


01.11.2016