In memoriam Rectorul Andrei GALBEN

O veste neașteptată și tristă a bulversat viața cetății universitare. La 16 decembrie a.c., la vârsta tuturor împlinirilor – de 69 de ani, s-a stins din viață subit, încheindu-și periplul terestru, cel care a fost Rectorul Universității Libere Internaționale din Moldova, academicianul Andrei Galben. Personalitate universitară complexă, doctor habilitat în istorie, profesor universitar, umanist și manager de excepție, Andrei Galben a avut o activitate prolifică în mai multe domenii: istoria, dreptul, guvernanța universitară, internaționalizarea vieții academice.

În toate aceste sfere de interes științific și profesional a dat dovadă de calități remarcabile. A intrat în istoria modernă prin zidirea în spațiul Europei de Sud-Est a unui model novator de universitate, care a relansat întreg sistemul de învățământ superior la nivel de regiune, devenind exemplar pe mapamond: Universitatea Liberă Internațională din Moldova – ULIM.

Absolvent în 1972 al Facultății de Istorie a Universității de Stat din Moldova, regretatul Andrei Galben își începe cariera, ca profesor de istorie la Școala medie nr.1 din Sângerei, ulterior activând ca asistent în cadrul USM (1973-1975), apoi ca lector,  lector superior în cadrul aceleiași universități. În 1979, susține teza de doctorat în istorie la Academia de Științe a Moldovei. În 1991, Andrei Galben susține cu brio teza de doctor habilitat, cu tema ”Istoria dreptului feodal din Moldova din sec. XVIII - prima jumătate a sec XIX”.  Și-a desfășurat activitatea și la Universitatea Pedagogică ,,Ion Creangă", unde a parcurs toate treptele ascensiunii universitare: asistent, lector, lector superior, conferențiar universitar, profesor universitar și șef al Catedrei  ”Istorie veche și medievală” (1978-1992).

În 1992, eminentul profesor Andrei Galben înființează Universitatea Libera Internațională din Moldova, înscriind o pagină aparte în sistemul învățământului superior din Sud-Estul Europei. Fondatorul noii instituții își propune un ambițios și vast proiect de reorganizare a politicilor universitare prin relansarea dinamică a învățământului alternativ, edificând un adevărat templu al culturii educaționale novatoare, cu profunde rădăcini în tradițiile europene.

Rectorul Andrei Galben a fost un om cu un acut simț al timpului în care a trăit, a fructificat oportunitățile în realizări, depășind impasurile, măsurându-se cu idealurile universitare și naționale, concentrându-se pe „lucrurile cu adevărat importante”: dialogul civilizațiilor, educația pentru valori general-umane, libertatea academică, consensul doctrinelor, autonomia universitară. În căutarea soluțiilor pentru spațiul universitar în timpurile grele pe care le traversăm, Andrei Galben a lăsat în urma sa sute de lucrări remarcabile. Cea mai importantă operă a vieții sale este ULIM - o universitate cosmopolită și modernă, în care academicianul Andrei Galben a investit toată generozitatea, creativitatea și imaginația sa profesională, deschizând noi orizonturi pentru tineretul studios.

Ceea ce l-a  caracterizat în mod plenar pe rectorul Galben a fost constanta aspirație spre depășirea limitelor individuale și instituționale, el însuși fiind în acest sens un model și o ”locomotivă” a întregii universități. Mai mult, întreg sistemul de învățământ superior din Republica Moldova a fost impulsionat de energia, ideile, inițiativele creatoare și nesecate ale rectorului Andrei Galben. Neîmpăcat cu asperitățile  din jurul său, spirit combatant și întreprinzător în căutarea perfecțiunii, Andrei Galben a reușit să creeze prin prestigioasa instituție ULIM o istorie intelectuală a devenirii noastre naționale.

Pentru meritele sale academice deosebite, savantul Andrei Galben, autor a peste 400 de lucrari didactico-știintifice, a devenit membru corespondent al Institutului de Relații Internaționale din Paris, Franța (1996), membru titular al Academiei Pentru Pace și Progres, Washington, SUA (1996), academician  al Institutului de Biografii, SUA (1997), membru de onoare al  Academiei de Medicină din Polonia (1998), academician al Academiei  Mondiale, Varșovia (1999) ș.a.

Sub conducerea sa fermă, ULIM, care a marcat, recent, un sfert de secol de eminente realizări, a înscris strălucite pagini de cooperare internațională. Astfel, ULIM a devenit membru activ al mai multor organisme internaționale din domeniu: Asociaţia Internaţională a Preşedinţilor de Universităţi (International Association of University Presidents - IAUP); Asociaţia Internaţională a Universităţilor (International Association of University) (IAU); Asociaţia Universităţilor Francofone (Agence Universitaire de la Francophonie) (AUF);  Asociaţia Universităţilor Europene (European University Association) (EUA); Reţeaua Globală Universitară pentru Inovaţie (Global University Network for Innovation - GUNI); Consiliul European al Limbilor (Conseil Européen pour les Langues / European Language Council) (ELC/CEL); Uniunea Academică Oxford (The Academic Union Oxford) (OAU).

Pentru activitatea sa polivalentă, multilaterală și prodigioasă o serie de instituții i-au acordat Rectorului Andrei Galben numeroase înalte distincții: Order for the Development of Science and Education al Academiei de Științe din Ucraina;  Medalia de Aur a Asociației  Juristilor Americani; Diploma de Onoare a Universitătii din Alabama, SUA; Medalia Mare de Aur a Universității din Damasc, Siria; Medalia ”Mascav Ladach Hospital”, Ierusalim, Israel; Diploma de Onoare și membru al Consiliului de Onoare al Institutului Relații Internaționale, Franța; Distincția ”Calitatea Europeană” a Consiliului Rectorilor din Europa și a Asambleei Europene de Business, Varna, Bulgaria; Medalia Mare de Aur de Gradul I a Academiei de Medicină ,,Albert Schweitzer", Polonia; Medalia de Aur și Diploma Societății pentru Susținerea Industriei Naționale, Paris, Franța; Medalia  ,,Eminescu Integral"; Ordinul ,,Gloria Muncii"; ,,Ordinul Republicii"; Laureat al Premiului National ,,GALEX", pentru cel mai bun fondator de bibliotecă; Medalia Academiei de Științe a Moldovei ,,Dimitrie Cantemir" și alte decorații naționale și internaționale.

La o cotitură a destinului, Andrei Galben  s-a retras prematur din această lume a umbrelor și întrebărilor - în cea a Luminii și a Împăcării. Andrei Galben a fost un Om-Legendă, o eminentă personalitate a timpurilor moderne, un mare vizionar și un visător incurabil. Andrei Galben a iubit oamenii, a trăit pentru oameni, a cinstit omenia și dreptatea. Spirit rebel, Andrei Galben a sfidat greutățile și invidia, a tins spre autodepășire, a federat energii creatoare, marcând profund deceniile de independență națională. De acum încolo, Andrei Galben, figură emblematică a modernității, va veghia de Sus destinele noastre, iar noi, aici, să fim demni de memoria și opera sa, să o păstrăm, să o promovăm întru binele oamenilor și al societății.

Dumnezeu să-l odihnească în pace pe Rectorul Andrei Galben și să-l așeze în dreapta Sa!

În legătură cu trecerea în eternitate a celui care a fost rectorul Andrei Galben, colectivul Universității Libere Internaționale din Moldova exprimă sincere condoleanțe îndureratei familii Galben, îndoliatei familii ULIM și tuturor celor care l-au cunoscut, l-au respectat și l-au iubit.

Semnează:

Ana Guțu, Elena Prus, Vlad Chirinciuc, Viorelia Moldovan-Bătrânac, Dan Ilie Morega, Serghei Țurcanu, Vitalie Gamurari, Ludmila Coadă, Alexandru Cauia, Dragoș Vicol, Vasile Socolov, Ludmila Socolov, Vladimir Remiș, Igor Balan, Ana Spânu, Grigore Junghietu, Ion Postu, Oxana Țurcanu, Svetlana Rusnac, Iurie Dubcovețchi, Inga Stoianov, Ludmila Hometkovski, Veaceslav Perju,  Victor Untilă, Ion Manoli, Lilia Mărgineanu, Nicolae Belâi, Alexei Barbăneagră, Alexandru Bostan, Nicolae Fală, Gheorghe Mișcoi, Andrei Smochină, Domnica Smochină, Dumitru Grama, Mihai Cernenco, Ghenadie Râbacov, Zinaida Camenev, Zinaida Radu, Tatiana Podoliuc, Natalia Nebunelea, Natela Pașa-Metriveli, Ludmila Bodnari, Ludmila Tihonov, Iurie Crivoturov, Pavel Parasca, Leonid Roșca, Petru Roșca, Dumitru Baltag, Natalia Burlacu, Svetlana Haraz, Ludmila Zmuncilă, Stepanida Bletea, Svetlana Parmacli, Elena Robu, Irina Cernauscaite, Valentina Ciumacenco, Veaceslav Indiuhov, Stela Guțu, Alina Spoială, Mariana Isac, Svetlana Spânu, Dumitru Balaban, profesorii și studenții ULIM 


18.12.2017