În premieră, după destrămarea URSS,
a fost editat un Tratat de criminalistică și lansat, la ULIM

Unul dintre evenimentele de răsunet în lumea juridică s-a produs, recent, la ULIM, prin lansarea, în premieră, după destrămarea URSS, a volumului Tratat de criminalistică, semnat de dr. hab. prof. univ. Mihail Gheorghiță. Este o lucrare teoretico-aplicativă de ultimă oră în acest domeniu. Autorul a activat, timp de 26 de ani, în organele de drept și tot atâția, în calitate de cadru didactic, cu început de carieră la ULIM. Lansarea a fost întâmpinată cu entuziasm de profesori și studenți, deoarece noul volum acoperă un gol informațional imens în sfera criminalisticii.

Cartea de față este un tratat actualizat, teoretico-aplicativ, referitor la problemele actuale ale criminalisticii, deosebit de util studenților, chiar și procurorilor, tuturor celor interesați de problemele infracționalității. Tratat de criminalistică de Mihail Gheorghiță vede lumina tiparului, pentru prima dată, în perioada post-sovietică, într-o concepție unitară, cu  informații valoroase și unice.

Cartea acoperă un imens gol informațional în domeniu

Autorul speră ca volumul să contribuie la excelenta pregătire a noii generații de juriști, la perfecționarea nivelului de cunoștințe ale lucrătorilor de drept, pe fundalul unui tablou dezolant al ratei criminalității în R. Moldova, cu descoperiri între 37% - 52% dintre cazuri. Autorul explică această situație prin lipsa unui număr suficient de profesioniști bine instruiți în domeniu, a lipsei culturii juridice, în general.

”R. Moldova tinde spre un stat de drept, democratic și uman. Atingerea acestui scop este imposibil fără o adevărată reformă a justiției, ca justiția să devină cu adevărat independentă. Aspirațiile societății către o reformă reală, efectivă a justiției implică, printre altele, dar poate chiar în primul rând, și necesitatea rectificării procesului de pregătire profesională adecvată a juriștilor, apți, capabili, să facă față cerințelor moderne, ce țin de competența organelor de drept”, notează dl. Mihail Gheorghiță în cuvântul înainte al volumului.

Alexandru Cauia, decanul Facultății Drept:

”Volumul contribuie la fundamentarea fondului de carte în domeniul criminalisticii pentru știința juridică autohtonă”

”Lansarea  volumului Tratat de criminalistică,  semnat de dr. hab. prof. univ. Mihail Gheorghiță, este un eveniment deosebit, în contextul aniversării a 25-a de la fondarea ULIM. Am avut și eu ocazia să-i fiu student și să intru în rândul tinerilor juriști, dăscăliți de domnia sa. Acest volum contribuie la fundamentarea fondului de carte în domeniul criminalisticii pentru știința juridică autohtonă. Felicitări domnului profesor pentru această realizare! Dl. Mihail Gheorghiță ne convinge de faptul că știința veritabilă și instruirea consistentă se face doar în biblioteci, care iată s-au îmbogățit cu încă o carte valoroasă.” 

Serghei Țurcan, șeful Catedrei Drept Public:

”Au de câștigat toți: și studenții, și practicienii”

”Fiind student la ULIM, la Facultatea Drept, în urmă cu 20 de ani, l-am avut ca profesor pe dl. Mihail Gheorghiță, care ne aplica metode de instruire deosebit de eficiente la modul practic. Pregătirea sa teoretică era într-o puternică concordanță, cu experiența practică. În anii `90, ne lipsea o asemenea lucrare. De aceea, mă bucur pentru studenții de azi, care beneficiază de un tratat cu cele mai recente teorii despre criminalistică, ilustrate cu experiența practică a domniei sale.

Dr. hab. Mihail Gheorghiță oferă răspunsuri la toate întrebările studenților în domeniul criminalisticii. Au de câștigat toți – cei de pe băncile universității care au un material excepțional de pregătire și practicienii, pentru a-l utiliza în activitatea de zi cu zi. În numele tuturor care contribuie la înfăptuirea actului de justiție, țin să anunț autorul, că suntem deja în așteptarea următoarei sale lansări de carte, la fel de importantă”.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


01.11.2017