Înmânarea diplomelor de master


Noi oportunități de pregătire avansată a cadrelor


Circa o sută de absolvenți ai programelor de masterat din cadrul  Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială și-au primit ieri diplomele de absolvire. Ei și-au exprimat satisfacția și gratitudinea cadrelor noastre didactice, dar și celor din New York, pentru că le-au oferit programe moderne de studii, la standarde internaționale, ce le deschid noi orizonturi și oportunități de angajare în câmpul muncii.

 Programul de masterat  ”Psiholgie clinică și consiliere psihologică” este cel mai solicitat și numără deja 15 promoții.

Programele de masterat  ”Psihologie socială” și  ”Psihologie juridică” sunt la fel de avantajoase pentru  cei ambițioși de a face carieră didactico-științifică, dar și alte meserii cerute azi pe piață.

Strânsă colaborare dintre ULIM și The City University din New York  

Cel mai nou și de perspectivă Program de masterat”Studii avansate în asistență socială și expertiză socială” este considerat de specialiști unul dintre cele mai atractive în context european. A fost creat în cadrul Proiectului ”Casa Mare” (http://www.projectcasamare.org/), în colaborare cu The City University din New York (CUNY), cu aportul dr. Vadim Moldovan, profesor la CUNY și a cadrelor didactice doctori - Viorelia Moldovan-Batrânac, vicerector ULIM, Victoria Gonța, Svetlana Rusnac, decanul Facultății de Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială. 

 În cadrul programului respectiv, au predat cadre didactice de la The City University din New York și ULIM. Studenții masteranzi au beneficiat de școli de vară, conferințe și seminarii internaționale. Programul de masterat menționat a fost absolvit și de profesorii de la facultate, care vor promova noul domeniu al asistenței sociale – expertiza socială. Printre absolvenții, dar și promotorii acestuia, este și ex-ministra Valentina Buliga. 

Programe masterale pentru licențiații mai multor facultăți 

”Managementul organizațional și al resurselor umane”, ”Management și consiliere în asistența socială”, ”Economie socială și managementul proictelor sociale” și”Managementul serviciilor sociale și de sănătate” sunt alte programe moderne de masterat, ce oferă noiavantaje de pregătire interdisciplinară a cadrelor. Acestea sunt urmate nu doar de absolvenții facultăților de psihologie, asistență socială, dar și de  licențiați în drept, economie, limbi străine, care ulterior se angajează mai bine în câmpul muncii. 

”Programele menționate se bucură de succes nu doar în rândul absolvenților instituției noastre. Circa 40% dintre aspiranții pentru masterat la ULIM  sunt absolvenți ai altor facultăți și instituții din RM. Actualmente, fără a absolvi studii masterale, este dificil să faci față solicitărilor pieței  muncii, care are nevoie de cadre cu o bună  pregătire în arii profesionale diferite”, spune dr. conf. univ. Svetlana Rusnac, decanul Facultății de Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială. 

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM

 


07.07.2015