Integrarea europeană - prin cercetările și recomandările savanților
Dialogul intercultural și interreligios, abordat la Tbilisi, de Elena Prus, directoarea ICFI

Conferința Internațională Acordurile UE de Asociere cu Georgia, Moldova și Ucraina: prin cooperare spre integrare, organizată de European Community Studies Association Moldova (ECSA MOLDOVA) și alți parteneri, la Tbilisi, Georgia, cu sprijinul Programului UE pentru educație, formare, tineret și sport Erasmus+, a reunit experți în domeniul integrării europene și lideri politici din țările Parteneriatului Estic. O prestație apreciată în cadrul evenimentului a avut dr. Elena Prus, directoarea Institutului de Cercetări Filologice și Interculturale din cadrul ULIM și vicepreședintă ECSA MOLDOVA. Domnia a prezentat un studiu original, cu tema Europa pluriculturală: căutarea „sensus comunis” prin dialogul intercultural și interreligios, stârnind dezbateri aprinse la acest capitol.

Europa pluriculturală: căutarea „sensus comunis”

”Propunându-și să depășească gândirea analitică și cea conceptuală, filosofii contemporani au concluzii de ordin filosofico-(inter)cultural despre înțelegerea între culturi și religii, care poate oferi un drum spre pace într-o lume în confruntare. Interculturalitatea este indispensabilă pentru a nu cădea într-o viziune monolitică, care ar putea duce la fanatism și la impunerea  unei culturi ca model unic al societății umane. 

Pornind de la ideea că societatea de azi a ajuns la un anumit tip de toleranță culturală, pluralismul religios este totuși mai dificil de acceptat, deoarece ține de identitatea noastră personală și profundă. Cum sufletul oricărei culturi este religia, filosofii, teosofii, culturologii (R. Pannikar, F. Julien, J. Demorgon, A. Marga ș.a.) demonstrează că dialogul intercultural duce, în mod firesc, la un dialog interreligios. Iar misiunea interculturalității este de a ne aminti despre rolul esențial revoluționar al religiilor.

Este evident faptul, că nu poate exista comunicare interculturală în absența unei etici generale bazate pe valori autentice și profunde, care depind, în general, de sistemele religioase – acestea fiind cele mai durabile realități umane.  Dans une perspective scientifique, la théologie et la religion sont traitées comme ce qu’elles sont: une force positive, un élément majeur et constant de la dynamique nationale et mondiale. Parlant de l’Europe, il est de plus en plus évident que, dans les conflits majeurs, les raisons ethniques, ainsi que celles religieuses deviennent déterminantes. Malgré tant d’opinions politiques courantes et superficielles, „la clause religieuse” doit garder son poids spécifique dans le procès de l’intégration européenne.

Dialogul între culturi, civilizații și religii se impune ca un semn al timpurilor noastre, iar dialogul intercultural și interreligios – ca un important imperativ istoric și cultural pentru supraviețuirea umanității și un simbol al transformării a ceea ce știm în ceea ce credem”, notează dr. Elena Prus.

Participanții la conferință s-au referit la chestiuni privind acordurile de asociere încheiate cu Georgia, R. Moldova și Ucraina, sub toate aspectele ce le comportă dar și asupra situației cu alte țări ale Parteneriatului Estic - Armenia, Azerbaidjan și Belarus. Parteneriatul Estic a pus bazele pentru  modernizarea statelor-membre ale acestui program şi a oferit instrumentele pentru dezvoltare a acestor ţări, inclusiv în context educațional.

Ce ar urma după încheierea respectivelor acorduri? Integrarea țărilor Parteneriatului Estic în familia mai mare a UE sau relațiile bilaterale funcționale –răspunsuri pe varii capitole au oferit autori din țările vizate, cu noi viziuni discutate.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


02.06.2017