International Journal for Transformative Social Policies and Practice, dialog academic privind transformările sociale în statele post-socialiste

Sub egida ULIM, Project Casa Mare a editat prima ediție a revistei International Journal for Transformative Social Policies and Practice, dedicată analizei fenomenelor sociale în țările post-socialiste, prin paradigma asistenței sociale – valorilor, principiilor și metodologiilor acesteia. Renașterea este o platformă de examinare a fenomenelor sociale complexe prin prisma experiențelor profesionale eficiente.

Revista servește ca loc de întâlnire științifică pentru dialog academic al profesioniștilor din RM și străinătate, în căutare de mecanisme de adaptare și modernizare a societăților în tranziție.

”Cele mai multe țări din fosta URSS încă încearcă să se adapteze schimbărilor sociale cataclismice, produse în urmă cu un sfert de secol. Lumea post-socialistă, care este o sinteză a celor două sisteme antagonice – de economie planificată și economii în tranziție – e încă în proces de formare. Odată cu șocul economic, au luat amploare fenomenele pauperității, criminalității și bolilor, tocmai când instituțiile de asistență socială socialiste dispăreau în masă.

În timp ce asistența socială a fost absentă, în mare, în țările socialiste, acest domeniu fiind gestionat de specialiști de alte profesiuni, o tradiție cu vechime de un secol în acest sens exista în Occident, având un rol central. Odată cu procesele de tranziție, popoarele din Europa de Est au început să aibă speranța că meseria de asistență socială în stil occidental va apărea și la ele”, scrie în prefața acestei reviste dl. Vadim Moldovan, profesor la City University of New York şi ULIM.

Profesiunea de asistent social al secolului XXI trece dincolo de hotarele naționale, transformându-se în solidaritate de nivel mondial, printr-un amplu dialog internațional, schimb de bune practici și eforturi comune. Menționăm aici realizările majore în ceea ce privește promovarea unor standarde noi în asistența socială de către un consortiu educațional, creat în anul 2012, de  RM și SUA, având misiunea avansării acestei profesii în țările post-socialste. Un rol central în acest sens i-a revenit ULIM, instituție în cadrul  căreia a fost introdus Programul de masterat „Studii avansate în asistenţă socială - expertiză socială”.

Revista vă propune spre lectură studii de specialitate, semnate de cercetători de talie internațională, unele prezentate în cadrul unor conferințe internaționale, la ULIM și poate fi accesată AICI.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


26.09.2016