INTERTEXT, revista ICFI ULIM, inclusă în baze de date internaționale de prestigiu

INTERTEXT, revista Institutului de Cercetări Filologice și Interculturale (ICFI) din cadrul Facultății de Litere ULIM (ISSN 1857-3711/ e-ISSN 2345-1750) a fost clasată în categoria B+(BDI), după ultima acreditare, din 18 iulie 2017, la profilurile: filologie, studiul artelor și culturologie, științe ale educației, de către Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare. Categoria "B+" întrunește revistele indexate BDI (baze de date internaționale), grație includerii publicației într-o bază de date internațională de prestigiu în domeniu, precum și îndeplinirea tuturor condițiilor de la categoria “B”, adică - respectarea ritmicității de apariție în ultimii trei ani; toate articolele ştiințifice să aibă rezumate şi cuvinte cheie în limbi de circulație internațională; pagină web; colegiu de redacție/științific; proces de recenzare; acces la texte și rezumatele din ultimii trei ani.

Revista INTERTEXT  figurează în bazele de date Global Impact Factor (GIF), DRJI, EBSCO, Central and Eastern European Online Library. Publicația apare, începând cu anul 2007, bianual, fiind structurată pe următoarele paliere: salonul invitaţilor, lingvistică şi didactică, literatură şi interculturalitate, terminologie și traductologie, profile instituţionale, evenimente şi recenzii, ce reprezintă direcțiile de cercetare ale ICFI.

Revista INTERTEXT  figurează în bazele de date Global Impact Factor (GIF), DRJI, EBSCO, Central and Eastern European Online Library. Publicația apare, începând cu anul 2007, bianual, fiind structurată pe următoarele paliere: salonul invitaţilor, lingvistică şi didactică, literatură şi interculturalitate, terminologie și traductologie, profile instituţionale, evenimente şi recenzii, ce reprezintă direcțiile de cercetare ale ICFI.

Revista acceptă spre publicare  articole, studii, cercetări și contribuții inedite, originale care nu au fost publicate în alte ediții și sunt conforme direcțiilor de cercetare ICFI și studiilor contrastive și interculturale în filologia romano-germanică.

Astfel, revista INTERTEXT fructifică politica științifică de cercetare a ICFI, urmând profilul multilingvism, contrastivitate şi comunicare interculturală, care comportă un caracter euristic complex al abordării filologice, centrate în jurul conceptelor de transdisciplinaritate şi interculturalitate, orientat spre dezvoltarea gândirii filologice în contextul noilor teorii filosofice, lingvistice şi socioculturale. 

Or, o revanşă epistemologică a lingvo-culturalităţii, a dia-logos-ului culturilor se impune în intenţia de a (re)configura o dialectică judicioasă a triadei fenomenale: om-cultură-societate, susținută de o complementaritate politropă a interfeţei dinamice real-raţional-relaţional și ancorată în dimensiunile de ființă-spaţiu-timp, substituind, într-o Societate-lume, paradigma dualistă a opoziţiei fragmentare, reducţioniste, disjunctive, printr-o paradigmă complexă, deschisă şi conjunctivă.

Toate edițiile revistei INTERTEXT se regăsesc pe site-ul ICFI : icfi.ulim.md.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


17.01.2018