Ion Manoli, distinsul profesor care a revoluționat învățământul filologic universitar din RM

Cunoscutul profesor universitar Ion Manoli, doctor habilitat în filologie, unul dintre importanții noștri savanți în contextul spațiului românesc și al celui francofon, cu o carieră academică de peste jumătate de veac, se bucură, azi, de aniversarea împlinirilor. Cu această ocazie, studenții și corpul didactic ULIM îi adresează tradiționalul – la mulți ani! Dl. Ion Manoli este un dascăl al Cuvântului, Adevărului, integrității morale, care nu-și trădează niciodată vocația. În fața domniei sale, discipolii își apleacă frunțile, colegii își scot pălăriile, iar Țara îi mulțumește pentru generațiile de studenți bine pregătiți, care au avut norocul să-l aibă ca profesor de limbi străine, decan excepțional și prieten de suflet.

Dl. Ion Manoli este un nume mare în cununa spirituală a celor mai renumiți profesori universitari români, care au contribuit la revoluționarea învățământului filologic. Cunoaște și predă în limbile franceză, rusă, spaniolă și engleză. Zeci de ani, domnia sa a activat în calitate de lector superior și decan al Facultăţii de Limbi Străine al Institutului Pedagogic „A. Russo” (în prezent Universitatea de Stat din Bălţi „A. Russo”). Din 2006 până în prezent, este profesor universitar la Catedra Filologie Romanică “Petru Roşca” din cadrul Facultății de Litere, ULIM.

Savant și dascăl de excepție în spațiul românesc și cel francofon

În ani de grea cumpănă pentru popoorul nostru, dl. Ion Manoli a fost dascălul de excepție, cu studii deosebite la prestigioase instituții de învățământ superior din fosta URSS - Institutul de Limbi Străine „Maurice Thorez" și Institutul de Lingvistică din Moscova (diplomă de doctor habilitat în filologie), cu stagii de profesionalizare la celebra Universitate "La Sorbonne"  din  Paris, Universitatea   "Paul   Valery" din  Montpellier, Institutul de Limbi Străine din Kiev, Universitatea de Stat "M. Lomonosov" din capitala rusă, Universitatea din Bucureşti,  Universitatea     din     Lisabonna.

Profesorul Ion Manoli este autor de manuale și sute de articole științifice în reviste de specialitate din țară și străinătate. Menționăm participarea domniei sale la proiecte de cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic: proiect universitar de cercetare Fenomenologia limbă-cultură în contextul multilingvismului /plurilingvismului – coordonator, 2009-2020; Proiect universitar de cercetare Procesul literar modern şi contemporan: evaluări şi considerări teoretico-critice – membru grupului de cercetare, 2009-2020; Proiect internaţional de cercetare Interculturalitatea: interconexiuni lingvistico-culturale, identitare şi transfrontaliere – membru grupului de cercetare, 2009-2020.

Remarcăm, de asemenea, participarea dlui Ion Manoli la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale - la 34 colocvii şi conferinţe internaţionale, naționale cu participare internațională şi naţionale dintre care la 15 şedinţe în plen.

În cursul anilor, este cercetător științific principal, şef de direcţie Lingvistică şi glotodidactică al Institutului de Cercetări Filologice şi Interculturale, ULIM. Dascălul Ion Manoli a fost distins cu Medalia ULIM, cu ocazia aniversării a 15 ani de la fondarea ULIM – pentru merite deosebite în procesul didactic, cu Ordinul ULIM, cu prilejul semicentenarului activităţii pedagogice și cu Ordinul Republicii Moldova „Gloria Muncii”.

În această zi caldă de cireșar, comunitatea academică ULIM îi dorește dlui Ion Manole un soare veșnic în suflet, putere de muncă, inspirație necontenită, Lumina Cuvântului să nu-l părăsească niciodată, ani de satisfacții morale și materiale, alături de studenți și colegi! 

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


22.06.2017