La ULIM s-a desfășurat Ședința Ordinară a Senatului ULIM

La data de 25 aprilie 2018, s-a desfășurat Ședința Ordinară a Senatului ULIM, în cadrul căreia comunitatea academică a venit cu un mesaj de felicitare dlui Ilian Galben, doctor în științe economice, conferențiar universitar, pentru alegerea postului de Rector ULIM, în urma scrutinului ce a avut loc la data de 4 aprilie, anul curent. Colectivul instituției a adresat dlui Ilian Galben urări de bine, exprimându-și aprecierea pentru obținerea acestui post prestigios.

  În continuare, a urmat prezentarea unui raport, privind studiile la distanță. În acest context au fost analizate realizările și perspectivele planurilor de învățământ adaptate de către facultățile ULIM acum câteva luni pentru desfășurarea studiilor la distanță. Dl Alexandru Bostan, lector universitar al facultatății Drept din ULIM a explicat prin discursul său conceptul acestui tip e învățământ: ” Studiile la distanță reconsideră componentele procesului de educație (predare, învățare și evaluare) în care studenții sunt separați fizic în spațiu și timp de instituția de învățământ, cu care comunică în scris (poștă, e-mail, alte forme mediate de computer), verbal (video-conferință) sau față în față prin sesiuni tutoriale. Învățământul la distanță se caracterizează prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicații specifice, activități de autoînvățare și de autoevaluare completate sau susținute de activități specifice de tutorat.”

  Deasemenea, au fost expuse planurile de învățământ de la facultățile ULIM, aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Astfel, conform Regulamentului-cadru privind organizarea și desfășurarea învățământului superior la distanță, aprobat prin Ordinul ministrului nr. 474 din 24 mai 2016, au fost acceptate următoarele:

  1. Asistență socială (ciclul licență);

  2. Management și consiliere educațională (ciclul masterat).

   Pentru viitor, se dorește găsirea unor soluții și depunerea unor eforturi mai impunătoare în implementarea reformelor și perfecționare pentru a obține rezultate maxime în autorizarea planurilor de studii la distanță.

 


27.04.2018