" />

LANSARE DE CARTE

Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM) are plăcerea de a vă invita la ceremonia de lansare a cărţii “Les régimes parlementaires et le mécanisme constitutionnel en Europe Centrale et Orientale (Regimurile parlamentare și mecanismul constituțional în Europa Centrală și de Est) », autor conf. univ. ad interim Corina COJOCARU, doctor în drept comparat al Universității Panthéon-Sorbonne Paris I.
Evenimentul va avea loc în incinta ULIM, sala "Aula Magnifică", în data de 23 septembrie 2015, ora 12.15

Lucrarea este o încercare inedită de legitimare a modului de guvernământ de cabinet specific atât Republicii Moldova, dar și altor 6 state din arealul Europei post-comuniste. Pornind de la modalitatea de alegere a Șefului Statului, a importanței acestuia în materie executivă, precum și a rolului majorității parlamentare autoarea propune o nouă clasificare a regimurilor parlamentare ale Europei Centrale și Orientale conform unor modele de guvernământ definite și clasificate de către autoare în premieră pe spațiul Europei post-comuniste.


Este o lucrare elaborată timp de 7 ani, o cercetearea organizată  în baza metodei comparative, praxiologice, analitice și deductive, precum  și în baza principiului pâlniei (plecând de la un cadru general de analiză ce curprinde inițial 17 state, autoarea ajunge la un cadru restrans, regrupând doar 6 state, ca în final să se acseze doar pe cazul Republicii Moldova pentru care propune doua proiecte de revizuire constituțională: unul care permite păstrarea actaulului regim parlamentar cu un mod de guvernământ de cabinet, dar cu unele amendamente, și un alt proiect de modificare constituțională care facilitează instaurarea unui mod de guvernământ corelativ-prezidențial, ceea ce renumitul Maurice Duverger numea în teoria sa, regim semi-prezidențial – termen pe care autoarea îl contrazice, demonstrând, de fapt, că regimul semi-prezidențial nu există. Autoarea argumeantează că în teoria dreptului parlamentar, a dreptuluii constituțional și a științelor politice există doar două tipuri de regimuri politice: paralamentar și prezidențial. Regimul semi-prezidențial transpus în teoria de specialitate de către M.Duverger este catalogat de către autoare drept un regim paralamentar cu un mod de guvernământ corelativ-prezidențial.

Autoarea își expune argumentele în favoarea revizuirii imperative a întregului mecanism constituțional al RM, oferind exemple concrete din practica reușită a altor state, pledând pentru introducerea moțiunii de cenzură constructivă în Constituția Republicii Moldova după modelul Germaniei sau Ungariei, creând cadrul juridic necesar instauării unui nou exbiționism instituțional care să respecte de jure și de facto principiile constitutive și regulatorii ale dreptului constituțional.

Datorită imperfecțiunii și lacunelor existente în actuala  Lege fundamentală a RM, care generează interpretări eronate ce duc la blocaje inter-instituționale cu impact socio-politic major, autoarea propune diverse modele instituționale ale unor state europene post-comuniste care, la fel ca și RM, au trecut sau trec prin dubla tranziție, de la communism la democrație și de la structuri naționale la cele europene, idei pertinente și prolifice pentru disciplina de drept constituțional și instituții politice în RM, care permit de altfel, aplicarea unor soluții sustenabile pentru evitarea viitoarelor crize constituționale și guvernamentale, soluții pe care autoarea dorește să le împărtășească mediului academic, jurnalistic și societății civile.

Vă așteptăm cu drag miercuri 23 septembrie la ULIM!!!


22.09.2015