la Chișinău și a organizației Hanban, în parteneriat cu Universitatea Liberă Internaţională și "Northwest Normal University", Lanzhou, China.

" />

Loggo-ul ULIM a apărut în ediţia Revistei Oficiale “Institutul Confucius” din ianuarie 2015

Institutul Confucius din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova a fost fondat în luna septembrie 2009, cu sprijinul Ambasadei Republicii Populare Chineze la Chișinău și a organizației Hanban, în parteneriat cu Universitatea Liberă Internaţională și "Northwest Normal University", Lanzhou, China.

An de an, cei trei parteneri contribuie la organizarea şi dezvoltarea institutului, scopul fiind promovarea culturii şi limbii chineze, prin organizarea de cursuri de limba chineză, caligrafie, taichi; programe de schimb educațional-cultural şi activități culturale - festivaluri, proiecții de filme, expoziții, concursuri, etc.

Universitatea Liberă Internaţională din Moldova oferă posibilitatea studierii limbii chineze la Facultatea de Litere, în cadrul ciclului licenţă, masterat şi doctorat. Studierea limbii chineze reprezintă o adevărată provocare pentru tinerii din Moldova, deaceea, pe parcursul anilor se remarcat o creştere a numărului de studenţi doritori de a cunoaşte limba şi cultura chineză.

Diversele activități ale Institutul Confucius din cadrul ULIM, care se bucură de sprijinul nemijlocit al conducerii Universităţii, au fost apreciate de către partenerii chinezi, care, astfel, i-a conferit titlul de cel mai bun Institut Confucius din 2013.

În lume există o reţea întreagă de Institute Confucius, care întruneşte 475 de Institute Confucius în 126 de țări care colaborează cu 208 de universităţi din China. Aceast fapt a fost redat pe coperta primei ediţii a revistei “Institutul Confucius”, versiunea engleză –chineză, din ianuarie 2015 care este didacată celei de-a IX-a Conferinţă Internaţională a Institutelor Confucius din decembrie 2014, iar logo-ul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova face parte din cele 475 universităţi gazdă pentru Institutul Confucius din toată lumea.

 

Centrul de Presă,

ULIM


11.05.2015