LUMEN, în vizită, la ULIM
Parteneri în promovarea cercetărilor în context mondial

Echipa prestigioului Centru de Cercetări Socio-Umane LUMEN din România a organizat, la finele săptămânii trecute, o masă rotundă pentru cadrele didactice ULIM, intitulată Oportunități în publicarea științifică cu vizibilitate internațională – Editura LUMEN, la 16 ani de excelență editorială. În deschiderea evenimentului, dna Svetlana Rusnac, decanul Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, a subliniat interesul major al cadrelor didactice ale ULIM în ceea ce privește promovarea propriilor cercetări în țară și străinătate.

Colaborarea ULIM-LUMEN a dat primele rezultate notabile

Colaborarea ULIM-LUMEN a început în urmă cu un an și a dat primele rezultate notabile – organizarea în parteneriat a unor conferințe de rezonanță internațională și editarea unor publicații de maxim interes academic. LUMEN reprezintă o mare șansă de afirmare științifică, alături de personalități academice din România și multe țări ale lumii.

Dr. Antonio Sandu, președintele Asociației LUMEN, profesor la Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava: ”De 16 ani, încercăm să facem ca imposibilul să fie un lucru curent. Atât în R. Moldova, cât și în România, există o febră a publicării, conform principiului occidental – publică sau pieri. Or, publicarea studiilor de calitate, elaborate conform standardelor academice, asigură cea mai bună vizibilitate a activității științifice.”

Cercetătoarea dr. Ana Frunză a făcut o prezentare a activității Centrului de Cercetări Socio-Umane LUMEN și proiectelor sale. ”Promovăm cercetarea în domeniul științelor sociale și umaniste și susținem dezvoltarea tinerilor, întâi de toate. Avem o activitate elaborată la nivel internațional, reușind într-o perioadă relativ scurtă, din anul 2012, să organizăm conferințe naționale și internaționale de mare amploare”, spune dna Ana Frunză. 

Pentru mai multe informații utile, accesați linkurile: www.edituralumen.ro, www.conferinta.info , www.lumen.international .

Asociația LUMEN este reprezentată de patru centre distincte prin care derulează proiectele și programele sale: Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN, Centrul de Consultanță și Training LUMEN, Centrul de Conferințe LUMEN, a căror activitate este valorificată prin publicațiile științifice LUMEN – Revista Românească pentru Educație Multidimensională, Postmodern Openings, Logos Universality Mentality Education Novelty: Social Sciences, Political Sciences & European Studies, Economics & Administrative Sciences, Law, Philosophy & Humanistic Sciences (jurnale științifice internaționale, open access, indexate în baze de date internaționale) și volume ale Editurii LUMEN, care la rândul său, are un rol amplu de promovare a cercetării științifice.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


12.06.2017