LUMEN, prestigiosul for științific internațional, la ULIM

La ora aceasta, la ULIM, este în plină desfășurare ediția a III-a a Conferinței Central și Est-Europene LUMEN: Noi abordări în științele sociale și umaniste / 3rd Central & Eastern European LUMEN International Conference New Approaches in Social and Humanistic Science. Până mâine, 10 iunie, LUMEN reunește, la ULIM, cercetători din SUA, India, Serbia, Turcia, Cehia, Israel, Irac, România, R. Moldova etc. Obiectivul esențial al evenimentului, cu caracter academic multidisciplinar, este promovarea excelenței științifice și încurajarea cercetărilor originale, prin abordări noi în științele sociale și umaniste.

ULIM, co-organizator al unei conferințe a țărilor central și est-europene

În deschiderea festivă, prim-vicerectorul Ana Guțu a subliniat, că ULIM este onorată să găzduiască un prestigios for științific. ”Este important că activitatea LUMEN este axată pe spațiul geopolitic al Europei Centrale și Orientale. Trebuie să fim conectați la tot ce se întâmplă în lume nu doar pe dimensiunea științelor umanistice și sociale, dar și pe cea a științelor exacte. Acest dialog între universitari este de o mare utilitate. Este bine să ne împărtășim cu oaspeții noștri realizările din R. Moldova, al doilea stat românesc, legat indisolubil de spațiul civilizațional al României”, afirmă dna Ana Guțu. 

Punți între cercetători din mai multe state, universități și domenii

Dr. Antonio Sandu, președintele Asociației LUMEN, a rostit un cuvânt de salut participanților: ”Mă bucur de faptul că aceste conferințe, organizate în parteneriat cu universitățile, în cazul de față cu ULIM, au succes atât în România, cât și în R. Moldova. Avem ca scop promovarea cercetării transdisciplinare, în principal, în sferele socială și umanistă. Dorim să creăm punți între cercetători din mai multe țări, universități și domenii. De aceea, am bucuria, că următoarea noastră conferință va avea loc în luna septembrie, tot la Chișinău”, menționează dl. Antonio Sandu.

În numele LUMEN, domnia sa a acordat diplome de excelență rectorului academician Andrei Galben, dnei Ana Guțu, prim-vicerector și dnei Svetlana Rusnac, decanul Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială.

Dna prim-vicerector Ana Guțu a deschis prezentările în plen, cu ultimele rezultate ale cercetării sale referitoare la puterile limbii exercitate în societate, în contexte economice, politice, sociale și culturale, materializate în volumul  Puterile Limbii, care a văzut lumina tiparului  în română și franceză, la Editura România de Mâine. Domnia sa a abordat chestiuni ce țin de schisma identitară din R. Moldova, explicând oaspeților dificila situație lingvistică din R. Moldova, unde există un conflict extrinsec și intrinsec dintre română și rusă. 

Una dintre cele mai importante platforme de dezbateri

Această conferință internațională LUMEN își propune să devină una dintre cele mai importante platforme de dezbateri ale cadrelor actuale din educație și formare multidimensională, în vederea dezvoltării profesionale, sub aspectul evaluării etice, în contextul Europei Centrale și de Est.

Conferința LUMEN explorează de pe poziții de inter și multidisciplinaritate abordări în domeniile socialului și umanului, întrunind reprezentanți ai lumii academice, practicieni, teoreticieni si experți din mai multe țări.

Centrul de Cercetări Socio Umane LUMEN (Logos Universality Mentality Education Novelty) Research Center in Social & Humanistic Sciences are misiunea de a conduce cercetări inter și transdisciplinare sociale și umaniste, la un înalt nivel științific, cu impact asupra dezvoltării practicilor sociale, în colaborare cu strategiile naționale și internaționale. 

Timp de două zile de activitate intensă, atât în plen, cât și în atelierele conferinței, sunt prezentate rezultatele cercetărilor savanților și universitarilor, cunoscuți în spațiul european.

A se consulta programul Conferinței LUMEN NASHS 2017 AICI.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM 

FOTO: Andrei Colța


09.06.2017