Manifestări științifice organizate de Departamentul Informațional Biblioteconomic și Școala Doctorală Drept

În cadrul Conferinței științifice internaționale: ”Universitas Europaea: spre o societate a cunoaşterii prin europenizare şi globalizare”, Departamentul Informațional Biblioteconomic ULIM a organizat a 10-a ediție a Symposiei Investigatio Bibliotheca cu genericul ”Bibliotec@ - Platformă deschisă în procesul de cercetare și inovare.” Manifestarea științifică a avut ca scop accentuarea rolului bibliotecii în procesul cercetării și inovării continue.

Evenimentul a fost deschis de alocuțiunile rostite de Irina Botnaru, director DIB (ULIM) și conf. univ. dr. Alexandru Cauia, prorector pentru Strategie Academică și Programe de Studii, care au menționat impactul bibliotecii asupra societății și necesitatea consolidării continue a competențelor personalului bibliotecar. ”Biblioteca este instituția care menține educația unei societăți. Cred că anume acest fapt l-a inspirat pe regretatul rector Acad. Andrei Galben să construiască o bibliotecă atât de deosebită și bogată în publicații, îndemnând studenții să soarbă din cupa înțelepciunii”, a declarat Irina Botnaru, director DIB. În Ședința plenară au susținut comunicări dr. Igor Cojocaru, directorul Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale, Lidia Kulikovschi, reprezentanta proiectului ”Novateca” și bibliotecarii prof. univ. dr. Angela Repanovici (Braşov, România), dr. Cluadia Șerbănuță, specialist în biblioteci, Fundația Progress și membru în Biroul Executiv ANBPR (București, România), Romana-Anca Rădulescu (Iași, România), Ludmila Corghenci, Lilia Tcaci, Ana Rurac, Natalia Ghimpu și Maria Vataman.

În paralel, Școala Doctorală Drept a organizat Conferința științifică internațională cu tematica: ”Cercetarea științifică - Suport incontestabil pentru autoritățile statului în contextul asigurării realizării obiectivelor de dezvoltare ale societății.” Evenimentul a avut un carcater științifico-practic, destinat membrilor comunității științifice. Subiectele conferinței au întrunit profesori, experți și cercetători, care au prezentat comunicări în materie de drept public, drept internațional și drept privat și științe penale. Astfel, participanții au împărtășit bunele practici și cunoștințe acumulate în baza experienței profesionale.

Serviciul de Presă, ULIM


18.10.2018