Membrii Senatului ULIM s-au întrunit la ultima ședință din anul universitar curent

La data de 27 iunie curent, în Aula Magnifică, Senatul ULIM s-a întrunit la ultima ședință din anul academic 2017-2018.

Orientarea studenților în carieră și studiul inserției absolvenților ULIM în câmpul muncii a fost primul subiect de pe ordinea de zi în cadrul reuniunii. Astfel, conf. univ., dr. Svetlana Rusnac, decanul Facultății Științe Sociale și ale Educației a prezentat o cercetare realizată în anul universitar 2017-2018, în baza căreia a constatat că rezultatele privind angajarea absolvenților conform domeniului de pregătire profesională s-au modificat calitativ.

Cel de-al doilea subiect de pe ordinea de zi a fost evaluarea activităților școlilor doctorale ULIM (Școala Doctorală în Drept; Științe Economice, Sociale și Tehnologii Informaționale; Științe Umaniste și ale Comunicării). În acest context, conf. univ., dr. Vitalie Gamurari, Directorul Școlii Doctorale Drept, conf. univ., dr. Elena Robu, Directorul Școlii Doctorale Științe Economice, Sociale și Tehnologii Informaționale, și conf. univ., dr. Ludmila Coadă, Directorul Școlii Doctorale Științe Umaniste și ale Comunicării au raportat despre realizările și practicile acumulate în anul curent, au menționat că membrii școlilor doctorale sunt implicați în diverse activități de cercetare științifică, participând activ la numeroase forumuri științifice naționale și internaționale. De asemenea, au prezentat recomandări în scopul îmbunătățirii programelor de studii doctorale, dezvoltării resurselor umane antrenate în cercetarea științifică și eficientizarea procedurilor de recrutare a doctoranzilor.

Conf. univ., dr. Alexandru Cauia, prorector pentru Strategie Academică și Programe de Studii a relatat comunității academice despre calendarul anului universitar 2018-2019.

Ulterior, conf. univ., dr. Ana Spînu, președintele Comisiei pentru Asigurarea Calității a prezentat evaluarea pregătirii studenților internaționali la ULIM. Astfel, în anul universitar 2017-2018 la ULIM și-au realizat studiile 1216 studenți internaționali din 24 țări ale lumii.

De asemenea, în cadrul ședinței conf. univ., dr. Svetlana Rusnac, decanul Facultății Științe Sociale și ale Educației a prezentat studiul sociologic în baza sondajului de opinie a studenților privind calitatea proceselor universitare în anul universitar 2017-2018. În acest context au fost analizate aprecierile studenților cu privire la eficiența serviciilor administrative și educaționale, baza materială, capacitățile cadrelor didactice de a asigura succesul universitar și calitatea procesului educațional. În urma studiului sociologic au fost formulate câteva concluzii și recomandări în scopul sporirii calității studiilor universitare la ULIM în contextul exigențelor europene.

Totodată, în cadrul evenimentului, la decizia membrilor Senatului ULIM, Diplome de Merite pentru abnegație și profesionalism în activitatea didactică, inițiativă și munca calitativă în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova au fost decernate lect. univ. la Facultatea Drept, Nicolae Fală, lect. univ. Feodor Bria, prodecanul Facultății Drept, Dnei Olexa Gușan, metodista Facultății Drept, lect. univ. Svetlana Haraz, șef Catedra Asistență Socială și Sociologie „Nicolae Sali”, lect. univ. Natalia Musienco, prodecanul Facultății Științe Sociale și ale Educației, lect. univ. Tatiana Savin, secretar la Catedra Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism, lect. univ. Stavila Mariana, prof. univ., dr. hab. Ion Manoli, șef Catedra Filologie Romanică „Petru Roșca”, lect. univ. Svetlana Saracuța, conf. univ., dr. Inga Stoianova, șef Catedra Filologie Germanică, lect. univ. Corina Ivaniuc, lect. univ. Natalia Soltan, conf. univ., dr. Elena Robu, prof. univ., dr. hab. Gribincea Alexandru și Dnei Svetlana Parmacli, director Serviciului Control Proces Educațional.

La fel, Diplomă de Merit i-a fost acordată și studentei anului III de la Facultatea Drept, Mihaela Lazari, pentru rezultate remarcabile la activitățile extra curriculare sportive și promovarea imaginii ULIM.

În semn de apreciere a contribuției esențiale în promovarea imaginii ULIM în plan educațional, științific, organizatoric și economic, Ordinul ULIM a fost decernat Dnei Nebunelea Natalia, prodecanul Facultății Litere, iar cu Medalia ULIM a fost decorată Dna Aspazia Sacovici, bibliotecar în cadrul Departamentului Informațional Biblioteconomic, pentru promovarea realizărilor din domeniul învățământului și științei.

De asemenea, la Ședința Senatului, conf univ. dr., Svetlana Rusnac, decanul Facultății Științe Sociale și ale Educației a fost distinsă cu înaltul titlu onorific din cadrul învățământului superior ”Magna cum Laudae” pentru activitatea științifico-didactică și contribuția adusă în dezvoltarea sistemului educțional național și internațional.

 

Serviciul de Presă, ULIM


29.06.2018