Mesaj de condoleanțe

Senatul și corpul profesoral-didactic al Universității Libere Internaționale din Moldova exprimă sentimente de profundă compasiune și sincere condoleanțe familiei doamnei Ludmila LAZAREV, conferențiar universitar, doctor în istorie, la acest moment de grea încercare legat de plecarea în eternitate a fiului său TEODOR ȚĂRANU, absolvent ULIM, care lasă în amintirea noastră imaginea unui spirit deschis cu pasiunea cunoaşterii. Părintele Ceresc să-l odihnească în pacea iubirii sale nemărginite.


05.07.2018