Mesaj de felicitare

Cu ocazia aniversării a 26 de ani de la înfiinţarea Universităţii Libere Internaţionale din Moldova avem o deosebită plăcere de a ne exprima respectul şi înalta consideraţiune pentru contribuţia regretatului fondator și rector ULIM Acad. Andrei Galben, în procesul de învăţământ din Republica Moldova.

În decursul acestor decenii am devenit o instituţie marcantă în învăţământul universitar şi în activităţile de cercetare. ULIM reprezintă un important centru de învăţământ, ştiinţă şi cultură. Eforturile cadrelor didactice, administraţiei şi studenţilor au rezultat renume de prestigiu a universităţii atât în RM, cât și la nivel global. Suntem profund recunoscători pentru toate oportunităţile oferite de ULIM şi îi urăm un viitor prosper, deschis spre noi ascensiuni!

Cu stimă şi drag, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism și Senatul Studenţesc ULIM

Trăiască ULIM!


16.10.2018