Lansarea monografiei președintelui CSJ
Convenția Europeană a Drepturilor Omului: obligații pozitive și negative

Dr. hab. Mihai Poalelungi, președintele Curții Supreme de Justiție (CSJ), a lansat, recent, la ULIM, ultima sa monografie Convenția Europeană a Drepturilor Omului: obligații pozitive și negative, editată în limbile română și engleză, la Chișinău și Iași.

La inițiativa Departamentului Informațional Biblioteconomic, autorul a dialogat timp de circa două ore, cu studenții Facultății Drept, în incinta bibliotecii instituției. La eveniment, au mai participat rectorul Andrei Galben, Alexandru Cauia, decanul Facultății Drept și cadre didactice ale universității.

În mesajul de salut, academicianul Andrei Galben a menționat aportul deosebit al autorului, dr. hab. Mihai Poalelungi, în calitate de savant, care și-a expus viziunea privind drepturile omului, prin exemple din Republica Moldova și Uniunea Europeană, ca judecător la CEDO. ”Pentru prima dată, au fost utilizate materiale inedite, prin care a fost exemplificat caracterul universal al drepturilor omului și cetățeanului, nu doar în Republica Moldova, ci la nivelul statelor europene”, spune domnia sa.

Rectorul  Andrei Galben a relevat importanța ideilor expuse de autorul Mihai Poalelungi referitoare la esența și valoarea Cartei ONU și Declarației Universale a Drepturilor Omului, prin prisma intereselor cetățenilor din țara noastră și Uniunea Europeană.

Conform opiniei rectorului Andrei Galben,  ”în contextul Acordului de Asociere, semnat de Republica Moldova cu Uniunea Europeană, volumul lansat are o importanță deosebită sub aspectul prezentării tezelor amintite nu doar prin prisma europenizării, ci și a globalizării.”

 ”În premieră, în RM, de pe poziții științifice, se lansează idei ce vizează globalizarea”

”În premieră, în Republica Moldova, de pe poziții științifice, se lansează idei ce vizează globalizarea, puțin promovate în statul nostru și nu atât de insistent, la nivelul Uniunii Europene. Prin intermediul acestei monografii, autorul  Mihai Poalelungi atrage atenția asupra importanței acestui deziderat, cu referiri la viitorul Europei Unite”, a mai afirmat dl. Andrei Galben.  

Alți vorbitori au subliniat importanța lucrării științifice și ca manual pentru tineretul studios. În partea a doua a întâlnirii, dl.  Mihai Poalelungi a răspuns la întrebările studenților, cu referire la subiectul cărții lansate. El a atras atenția deosebită a audienței prin discursul autentic și forma argumentată de expunere a unor probleme, ce țin de drepturile omului în RM.

Dl. Mihai Poalelungi a vorbit despre reformarea sistemului judiciar, problemele cu care se confruntă organele de drept și a expus într-o formulă critică prezentul și viitorul acestora.  Tinerii au urmărit evenimentul cu un interes deosebit.

Dl. Mihai Poalelungi a adus cu lux de amănunte exemple privind necesitatea unei reforme radicale a sistemului de drept, combaterea corupției și altor fenomene negative ale acestuia, care au bulversat societatea.

Președintele CSJ speră, că prin reformarea sistemului de drept, în curând, va fi posibilă schimbarea în ceea ce privește nivelul redus de încredere al populației  față de justiție. Astfel, va fi posibilă și înlocuirea  juriștilor compromiși cu tineri bine pregătiți, cunoscători ai limbilor străine, care doresc prosperitatea RM.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


19.05.2016