mobilitați-academice-erasmus+,-la-ulim

Prelegeri pentru studenții economiști masteranzi, susținute de o profesoară a universității TURIBA din Letonia

În perioada 12-16 martie 2018, prof. univ. dr. Ieva Bruksle, vicedecan al Facultății de Administrare a Afacerilor din cadrul Universității TURIBA din Riga, Letonia, (prima instituție privată de învățământ superior, după mărime, din Regiunea Baltică), se află, la ULIM, în mobilitate de predare, în cadrul Programului pentru educație, formare, tineret și sport Erasmus+ al UE. Totodată, la ULIM, se află în stagiu de formare și dna Kristine Tihanova, director adjunct al Oficiului de Relații Internaționale al universității menționate, organizată prin intermediul aceleiași platforme europene.

Marți, 13 martie 2018, oaspeții letoni s-au întâlnit cu profesorii Facultății Științe Economice, pentru a evidenția oportunitățile parteneriatului dintre ULIM și Universitatea TURIBA, precum și evoluțiile sistemelor superioare de educație ale celor două state în context internațional.

Discuțiile s-au axat, de asemenea, și pe identificarea noilor perspective de colaborări administrative și academice, precum și perfecționarea continuă a personalului ambelor instituții în vederea unei mai bune gestionări a procesului de internaționalizare.

Noi perspective de colaborare europeană

Dna Ieva Bruksle susține, la ULIM, o serie de prelegeri studenților economiști masteranzi privind managementul comunicării internaționale de afaceri, marketingul și logistica, administrarea afacerilor și antreprenoriatul, politici și strategii concurențiale etc. Profesoara din Letonia va organiza și o masă rotundă, cu tema ”Analize comparative în politicile comerciale, reforme și tendințe".

Dna Ieva Bruksle va readuce în atenția studenților fenomenul globalizării, transformările economice în varii state, cu referiri la competitivitate, indici de stabilire a prețurilor etc. Studenții ULIM vor avea ocazia să compare evoluțiile economice ale R. Moldova cu cele ale Letoniei, precum și cu ale celorlalte state baltice, membre ale UE.

Menționăm că vicedecanul Facultății de Administrare a Afacerilor din Riga este autoare a unor studii privind formarea prețurilor în condițiile globalizării, competitivitatea mediului de afaceri leton etc., cu experiență de formare continuă în importante centre universitare europene.

Dna Kristine Tihonova va participa la întruniri de lucru cu personalul administrativ și conducători ai ULIM, în vederea intensificării și extinderii cooperării între cele două instituții partenere.

Dna Valentina Ciumacenco, directoarea Centrului Cooperare Internațională, a inițiat o discuție referitoare la interesul ULIM de a extinde cooperarea cu Universitatea TURIBA, dedicată cercetării și predării materiilor ce țin de administrarea afacerilor, turismului, comunicării economice și dreptului internațional.

Obiectivul esențial al acestor mobilități academice este împărtășirea experiențelor didactice și de internaționalizare a instituțiilor noastre, ca surse de inspirație reciprocă.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM

 


23.03.2018