Necrolog pentru rectorul Andrei Galben, semnat de conducători ai R. Moldova

În urma trecerii la cele veșnice a rectorului și fondatorului Universității Libere Internaționale din Moldova, Andrei Galben, transmitem mesajul nostru de compasiune comunității academice din țară. Profesor universitar, doctor habilitat în științe istorice, precum și membru de onoare al mai multor instituții de învățământ superior și cercetare de peste hotare, Andrei Galben a creat prima universitate privată din țară, care s-a inclus plenar în circuitul internațional al serviciilor educaționale.

Regretatul Andrei Galben a contribuit în mod determinant la modernizarea și internaționalizarea învățământului superior din țară, a fost unul dintre promotorii activi ai ideii de aderare a Republicii Moldova la Spațiul European al Învățământului Superior. Personalitate de valoare și în cercetarea istorică, înzestrat de la natură cu o imensă putere de muncă şi creativitate, a desfăşurat o rodnică activitate publicistică, dar și de promovare a ULIM-ului pe multiple planuri în spațiul național și pe arena internațională. Viața şi activitatea rectorului Andrei Galben a fost un model de consacrare a idealului de dezvoltare a educației și cercetării naționale, de promovare a diplomației publice.  

În aceste momente de întristare pentru familie și cei care l-au cunoscut și apreciat ca pe o personalitate definitorie pentru internaționalizarea învățământului superior din țară, adresăm sincere condoleanțe și exprimăm prețuirea noastră pentru memoria sa.

 Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Andrian Candu, Președintele Parlamentului Republicii Moldova                   

Pavel Filip, Prim-ministru al Republicii Moldova                   

Vladimir Hotineanu, Președinte al Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media

Monica Babuc,  Ministru al Educației, Culturii și Cercetării

Gheorghe Duca, Președinte al Academiei de Științe a Moldovei

Grigore Belostecnic, rector ASEM, Președinte al Consiliului Rectorilor din Moldova

 

Sursa: http://www.gov.md


21.12.2017