Orientarea studenţilor în carieră, prioritatea ULIM
Circa 80% dintre proaspeții absolvenți ai instituției sunt angajați

Orientarea studenţilor în carieră şi inserţia absolvenţilor în câmpul muncii este tema unui studiu, realizat în anul academic 2016-2017, de dr. Svetlana Rusnac, decanul Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială și lansat în cadrul recentei întruniri a Senatului ULIM. Conform datelor cercetării sociologice, circa 80% dintre proaspeții absolvenți ai instituției sunt angajați. Aproximativ 60% dintre aceștia urmează studii de masterat și peste 50% dintre respondenți au locuri de muncă, potrivit domeniilor de formare profesională. Majoritatea tinerilor chestionați susțin că s-au angajat în primele trei luni după absolvirea ULIM.

Foștii studenți au menționat următoarele avantaje de care au beneficiat la ULIM și i-au ajutat la angajare: asimilarea de cunoștințe, competențe profesionale, învățarea unei limbi străine, formarea în domenii conexe și abilitățile de utilizare a tehnologiilor informaționale.

Competențe apreciate la semnarea unui contract de muncă

Competențele importante solicitate la angajare se referă, în primul rând, la  abilitatea de-a acumula rapid noi cunoștințe, comunicarea eficientă, utilizarea tehnologiilor informaționale, cunoașterea unei limbi străine, negocierea, după care urmează cunoașterea aprofundată a propriului domeniu de studiu și specializări.

”Tinerii menționează prioritar competențele transversale ca importante pentru construirea unei cariere de succes, fapt ce solicită amplificarea activității de dezvoltare a abilităților psihosociale (de comunicare, relaționare, liderism etc.), sporirea ponderii disciplinelor de cultură generală – tehnologii informaționale, limbi străine etc., implicarea unor modalități noi în cadrul activităților curriculare și extracurriculare în scop de sporire a capacităților analitice, gândirii critice,  spiritului de lucru în echipă, a creativității, inovației etc.”, afirmă dna Svetlana Rusnac.

”Studenții de azi sunt mai pragmatici față de cei de acum zece ani”

Pentru a activa cu succes într-un domeniu, nu e suficientă doar buna pregătire profesională, în contextul  vitezei schimbărilor de pe piața muncii. La ULIM, profesorii au tendința de-a orienta tinerii la analiza critică a celor studiate, privindu-le inovativ. În caz contrar, am putea avea specialiști inadaptabili noilor cerințe ale  angajatorilor, subliniază dna Svetlana Rusnac.

”Studenții de azi sunt mai pragmatici față de cei de acum zece ani, capabili să emită preponderent idei teoretice. Tinerii din prezent sunt învățați să fie practici. Or, azi, cine stă pe loc, rămâne fără serviciu”, afirmă autoarea cercetării. Senatul ULIM lucrează în direcția perfecționării activității educaționale de sporire a angajabilității absolvenților, intensificând colaborarea dintre facultăți și Centrul de Consiliere Psihologică și Orientare în Carieră.

Angelina Olaru, Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM

FOTO: Andrei Colța


18.05.2017