Parteneriatele universități-întreprinderi, inevitabile în contextul digitalizării

Antena din Chișinău a AUF, găzduită de ULIM, a organizat, săptămâna trecută, un seminar cu tema ”Rencontre universités-entreprises : pour une meilleure collaboration en République de Moldova” (Universități-întreprinderi: pentru o colaborare mai eficientă în R. Moldova). Evenimentul a reunit vicerectori, decani, șefi de catedră, directori ai centrelor de inserție profesională, cadre didactice de la insituțiile de învățământ superior și reprezentanți ai mediului de afaceri. ULIM a fost reprezentată de dl Ghenadie Râbacov, șeful Catedrei Filologie Romanică ”Petru Roșca”.

Obiectivul esențial al atelierului rezidă în favorizarea noilor idei de parteneriate între diferiți actori sociali. Robotizarea în majoritatea sferelor de activitate va generea pierderea a zeci de milioane de posturi de muncă. Fenomenul în cauză este inevital, iar universităților nu le rămâne decât să se adapteze la aceste tendințe.

Instituțiile de învățământ superior de mâine vor fi profund influențate de digitalizare, un fel de „război” mondial, ce va conduce la transformarea acestora în incubatoare de talente, laboratoare de idei și vânzători de soluții. Tinerii să nu se mai cantoneze asupra unui singur domeniu, ci să se implice activ în programe de voluntariat și să înțeleagă importanța cunoașterii limbilor străine, care schimbă destine și deschid uși. Acestea au fost chestiunile de prim-plan, dezbătute de participanți.

Cât privește colaborarea universităților cu întreprinderile, bariera principală rămân a fi organele de administrare și ministerele de resort extrem de birocratizate. Implementarea unor programe de formare prin concertarea eforturilor specialiștilor din educație, business și/sau ONG-uri devine un imperativ al timpului.

După http://languages.ulim.md/


04.12.2017