Personalități de primă importanță a RM, absolvenți ULIM, alături de îndurerata familie Galben și îndoliata comunitate academică ULIM

Nori sumbri au acoperit spațiul academic și universitar din R. Moldova, din moment ce rectorul, academicianul, doctorul habilitat în istorie, profesorul universitar, mentorul și managerul de excepție, omul Andrei Galben s-a stins din viață. În calitatea mea de absolvent al ULIM împreună cu soția mea, Corina, în capacitatea sa de membru al corpului profesoral ULIM, ținem sa adresăm sincere condoleanțe îndureratei familii Galben, îndoliatei familii ULIM și tuturor absolvenților, colegilor și discipolilor, care l-au cunoscut pe cel, care a promovat imaginea țării peste hotare, prin palmaresul de distincții și onoruri academice internaționale, pe care le-a obținut într-un număr record, precum și pentru cele 400 de lucrări științifice, pe care le-a elaborat pe parcursul activității sale academice.

Omul care a inspirat generații de tineri, prin lucrările sale valoroase, care a luptat mereu pentru noi oportunități de fructificare și dezvoltare a mediului academic, regretatul Andrei Galben va rămâne veșnic viu în memoria noastră, ca un mare vizionar și promotor al modernității intelectuale și al perfecțiunii. 
Fie ca lumina cerească sa vegheze asupra sufletului său, iar flacăra acestei lumini să se oglindească în activitatea prodigioasă a ULIM. 
Cu profundă tristețe, Corina Cojocaru, delegat de țară pentru Organizația Mondială a Comerțului

Tudor Ulianovschi, ambasador al Republicii Moldova în Elvetia, Reprezentant Permanent pe lângă Oficiul ONU


20.12.2017