Perspective didactice în contextul importanței Unirii, analizate detaliat de istorici, la ULIM

În preajma istoricei zile de 27 martie, când, în urmă cu 99 de ani, Sfatul Ţării a votat Unirea Basarabiei cu România, suita de evenimente tematice a debutat, la ULIM, cu o conferință științifică, la care profesori universitari cunoscuți au analizat perspectivele naționale și internaționale de acum aproape o sută de ani. La eveniment au participat dr. Ludmila Coadă, directoarea Școlii Doctorale Științe Umanistice, Politice și ale Comunicării, dr. hab. conf. univ. Pavel Parasca, primul decan al Facultății de Istorie și Relații Internaționale, dr. Mihai Cernencu, șeful Catedrei Relații Internaționale, Politologie și Istorie, dr. Ludmila Lazăr și lectorul superior Viorica Țîcu.

99 de ani de la Marea Unire

Studenții au mulțumit personalităților istorice pentru această manifestare, care îi ajută să cunoască în profunzime chestiunea Unirii. ”Este doar o lecție de istorie, fără propagandă. Readucem în atenție detaliat retrospectivele și perspectivele Unirii Basarabiei cu România. Prezentăm istoricul eveniment într-un larg context internațional. Totodată, vrem să marcăm cei 99 de ani de la Unire și să menținem viu românismul. Comemorăm, astfel, membrii Sfatului Țării, care au contribuit la Unirea Basarabiei din 1918, un eveniment pozitiv pentru societatea noastră în ansamblu.

Unirea a fost studiată integral și sub toate aspectele, au fost editate numeroase volume la acest capitol, însă pretinșii istorici moldoveniști continuă să manipuleze opinia publică, având interese politice și din teama unei noi unificări”,  afirmă dna Ludmila Coadă.

”Tinerii să fie sinceri, să studieze bine istoria și să nu se lase antrenați în interpretări false și jignitoare”

Dl. Pavel Parasca a îndemnat studenții ”să fie sinceri, să studieze bine istoria și să nu se lase antrenați în interpretări false și jignitoare. Deseori, comportamentul celor care nu acceptă ideea Reunirii ofensează românii basarabeni, fiind inspirați din exterior, iar tinerii noștri le acceptă pasiv. Mesajul meu este ca tineretul nostru să-și expună fără teamă opiniile față de tematica Unirii Basarabiei cu România”.

Istoricul act în contextul  relațiilor internaționale din acea epocă

Dl. Mihai Cernencu a explicat actul istoric în contextul  relațiilor internaționale din acea epocă. ”Pe de o parte, ofensiva bolșevică și, pe de alta,  prăbușirea celor două imperii - Țarist și Austro-Ungar a condus la proclamarea independenței națiunilor - crearea Regatului Sârbo-Croato-Sloven, a Cehoslovaciei, apariția statelor  Finlanda, Lituania, Letonia și Estonia. Polonia își restabilise statalitatea. Unirea Basarabiei cu România a făcut parte din acel fenomen general internațional. Unirea a fost realizată de elitele politice, care au găsit cea mai bună soluție pentru destinul de mai departe al teritoriului dintre Nistru și Prut. 

În anul 1940, când ne-au ocupat, au făcut-o fără nici un referendum. Oficial, ni se spunea că ”ne-au unit cu patria-mamă”. Mișcările geopolitice rusești de la Imperiul Rus, Lenin până la actuala generație de politicieni au aceleași scopuri”, menționează dl. Mihai Cernencu.

Mass-media din RM agravează clivajele sociale între unioniști și antiunioniști

Dr. Ludmila Lazăr a comentat situația din spațiul public din R. Moldova privind tematica unificării. ”Una dintre funcțiile mass-media e să creeze punți de comunicare în societate, care nu întotdeauna se produc. Aceasta deoarece mijloacele de informare în masă de la noi nu sunt cu adevărat independente, așa cum se declară. Atât publicațiile de limba română, cât și cele în rusă, practică partizanatul politic, într-o măsură mai mare sau mai mică. Nu sunt profesioniste și libere.

Evenimentul Unirii din 1918 în mass-media nu este analizat prin publicarea și difuzarea tuturor opiniilor existente. Clivajele din societatea noastră ar trebui să-și găsească reflectarea în presă atât cât ar fi necesar. Există doar segmente media ce reflectă evenimentul istoric din perspective unioniste și antiunioniste, fără loc de dialog”, consideră dna Ludmila Lazăr.

Conferința a fost organizată de Departamentul Informațional Biblioteconomic (DIB) în cooperare cu Școala Doctorală Științe Umanistice, Politice și ale Comunicării. Studenții au admirat o expoziție de volume despre Marea Unire, la DIB, care fac parte din bogatul fond de carte pe această tematică al ULIM.

Angelina Olaru, Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM

FOTO: Andrei Colța


24.03.2017