Platformă de cooperare a țărilor post-socialiste, creată la ULIM
Țările dezvoltate oferă sprijin celor în tranziție

Azi, la ULIM, continuă lucrările Primului Congres Internațional Științific din RM, cu tema - Afirmarea domeniilor profesionale ale protecţiei şi antreprenoriatului social în ţările post-socialiste. Evenimentul reunește experți de primă importanță din 19 state, între care Marea Britanie, SUA, Austria, Cehia, Croația, Armenia, Ucraina, Polonia, România, RM etc. , care își împărtășesc experiența în ceea ce privește dezvoltarea sistemelor de protecție socială.

Congresul de la ULIM reprezintă o platformă de cooperare între țările dezvoltate cu cele post-sovietice și post-socialiste, în vederea modernizării asistenței sociale, conform standardelor  unor  state capitaliste, conectate la nevoile societale. Inițiatorul evenimentului este dl. Vadim Moldovan, profesor de la The City University din New York și directorul Proiectului ”Casa Mare”, derulat, în cadrul ULIM.

La ora aceasta, experții poartă discuții aprinse referitoare la soluțiile în rezolvarea marilor probleme sociale ale țărilor în tranziție. Ei subliniază dificultățile remedierii acestora, în condițiile diferențelor radicale  între ”săraci” și ”bogați” în spațiul estic.

”Experiența noastră nu poate fi aplicată imediat în RM”

Mark Doel, profesor emerit la Sheffield Hallam University din Marea Britanie:

”Experiența vastă a Marii Britanii în dezvoltarea unui sistem integrat de asistență socială datează din secolul al XIX-lea. Bunele noastre practici nu pot fi aplicate imediat în RM, reieșind din evoluțiile acestei zone post-sovietice. Este extrem de important, ca asistenții sociali să fie angajați de structurile guvernamentale și neguvernamentale. Statul să ofere suficiente reusurse, ca acești profesioniști formați la universități să poată lucra cu toată comunitatea și nu doar cu anumite grupuri, așa cum se întâmplă în prezent.

Este prima mea vizită în RM și am o colaborare mai veche cu țări post-sovietice, precum Rusia, Georgia, Armenia și Ucraina. Am contribuit la modernizarea serviciilor sociale ale acestor state. În prezent, sunt manager al unui important proiect de profil al UE, cu parteneri din Estonia, Lituania și Slovenia.”

”Congresul promovează ideea extraordinară – cooperarea specialiștilor din spațiul post-sovietic și din țările foste socialiste”

Miloslav Klugar, profesor la Palacký University din Olomouc, Cehia:

”Precum avem nevoie de medici, așa și de asistenți sociali. De aceea, este imperios pentru sistemele noastre să îmbine asistența socială cu sănătatea publică. Congresul de la ULIM promovează ideea extraordinară de cooperare a specialiștilor din spațiul post-sovietic și  țările foste socialiste. Reprezintă oportunitatea pentru crearea unei platforme, în vederea identificării celor mai bune practici și asigurării unei sinergii în această direcție. Pentru mine colaborarea în cadrul proiectului ”Casa Mare” semnifică sinergie în dezvoltarea asistenței socială în țările noastre.”

”Avem multe probleme similare…”

Mira Antonyan, profesoară la Universitatea din Erevan:

”Avem satisfacția deosebită de-a ne reuni în cadrul unui congres, la care participă specialiști din mai multe țări post-sovietice și post-socialiste. Ne confruntăm cu multe probleme similare, deoarece am traversat aceeași perioada sovietică, când se crea impresia, că nu am avea nevoie de lucrători sociali. Totuși, tranziția ne-a dovedit faptul, că trebuie să existe încă o profesiune.  

Scopul nostru este ca aceasta să fie recunoscută de guverne și asistența socială în statele noastre să se dezvolte la cel mai înalt nivel. Astfel, vor avea de câștigat nu doar asistenții sociali, ci statele, în general. Grupurile sociale vulnerabile necesită asistența profesioniștilor în domeniu.”

”Experiența noastră de aproape un secol să dea roade și în RM”

Robert Kroiss, reprezentant al Asociației Asistenților Sociali din Austria:

”Asociația Națională a Asistenților Sociali din RM face abia primii pași în direcția modernizării serviciilor de profil și încercăm s-o sprijinim, prin intermediul unui proiect de suport tehnic, cu participarea unor organizații din Austria. Vrem ca experiența noastră de aproape un secol să dea roade și în RM, în vederea îmbunătățirii serviciilor sociale și profesionalizării angajaților.

Recomandările noastre se referă, în special, la îmbunătățirea pregătirii lucrătorilor sociali prin intermediul unor studii universitare. Nu doar a celor care studiază, ci și a persoanelor care activează  deja în această sferă. Colaborarea interministerială în RM să aibă un nivel mai ridicat de competență.”

”Identificăm probleme comune”

Lamiya Rzayeva, director executiv al Uniunii Asistenței Sociale Publice din Azerbaidjan:

”Asistența socială este  un domeniu nou pentru spațiul post-sovietic și post-socialist. De aceea, este importantă cooperarea între țările noastre pentru dezvoltarea meseriei de asistent social și educația acestuia. Cu ajutorul platformei, creată, la ULIM, identificăm și conștientizăm problemele și tendințele noastre comune în evoluțiile proceselor de tranziție a fiecărei țări vizate.”

 

Angelina Olaru, Serviciul de Marketing și Cooperare, ULIM


02.06.2016