Prelegere publică: ”Evoluția mediului de securitate”

În cadrul proiectului ”Zilele NATO, Ediția 2018”, Centrul de Informare și Documentare privind NATO din Republica Moldova în parteneriat cu Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism ULIM a organizat pentru studenți o prelegere publică : “Evoluția mediului de securitate”, susținută de către dl Iulian Chifu, director al Centrului pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning din România, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate.

În discuții au fost abordate o serie de subiecte de interes pentru viitorii specialiști de relații internaționale, precum : raporturile dintre actorii statali și interacțiunile acestora cu actorii non-statali, zonele de putere, militarizarea politicii, schimbarea naturii relațiilor internaționale, componentele și dimensiunile actelor teroriste și dificultățile existente în prevenirea acestui fenomen. ”Am ajuns în faza în care și geografia a dobândit un character relativ, factorul principal fiind încălzirea globală. De asemenea, observăm și modificări fundamentale ale tipologiei conflictelor și ale instrumentelor utilizate în soluționarea acestora. La moment se vorbește despre zone în care se evită escaladarea conflictelor și despre reguli de angajare”, a relatat Iulian Chifu. La final studenții s-au expus pe marginea subiectelor prezentate și au adresat întrebări, fiind interesați în special de procesele și activitățile ce au loc pe arena politică în contextul internațional.

Menționăm că proiectul ”Zilele NATO, Ediția 2018” reprezintă o serie de activități de diplomație publică menite să promoveze subiectul transformării şi modernizării sectorului de securitate şi de apărare, ariile şi beneficiile cooperării Republicii Moldova cu NATO, având drept scop sporirea gradului de conștientizare a activității și misiunii NATO printre cetățenii țării noastre.

Serviciul de Presă, ULIM


15.11.2018