Prelegere publică: „Prevenirea torturii: provocări și perspective”

La 18 februarie 2019 membrii Forumului Studenților antitortură de comun cu angajații Direcției prevenirea torturii din cadrul Oficiului Avocatului Poporului au defășurat o lecție publică la ULIM la tema: „Prevenirea torturii: provocări și perspective”.

Decanul facultății Drept conf. univ. dr. Lilia Mărgineanu a salutat inițiativa membrilor Forumului Studenților Antitortură și OAP, referindu-se la importanța și relevanța subiectului discutat în activitatea specialiștilor din jurisprudență. La rândul lor, membrii Forumului Studenților Antitortură, Ecaterina Jaruc (ULIM), Diana Mazniuc (USM) și Daniela Balmuș (USM), au prezentat, succint, realizările din perioada decembrie-februarie 2019 în activitatea de prevenire a torturii la Oficiul Ombudsmanului.

Evenimentul a avut drept scop împărtășirea cu alți studenți a experienței acumulate de către membrii Forumului Studenților Antitortură, cu titlu de: Informarea despre activitățile de prevenirea a torturii realizate de Avocatul Poporului și sensibilizarea tinerilor juriști cu privire la mecanismele de prevenire, protecție și promovare a drepturilor omului de către Oficiul Avocatului Poporului în calitate de Instituție națională de protecție a drepturilor omului. La activitate au participat peste 40 de studenți. Participanții au manifestat interes față de subiectul relatat și au solicitat reprezentanților Oficiului Avocatului Poporului organizarea unor lecții similare pe subiecte concrete (spre ex: dezbateri pe studii de caz, elaborare de rapoarte, vizite, etc).

Forumul studenților anti-tortură este creat pe lângă Oficiul Avocatului Poporului, fiind o platformă a studenților din cadrul instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova, implicați voluntar în activități de prevenire a torturii și relelor tratamente, în scopul îmbunătățirii cunoștințelor și abilităților profesionale, potențialului analitic, precum și a aptitudinilor lor individuale materializate la universitate. 

Această activitate este organizată în cadrul proiectului „Managementul reținerii și detenției în Inspectoratele de Poliție din Republica Moldova” implementat de Oficiul Avocatului Poporului cu susținerea financiară a Departamentului Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova.

Facultatea Drept


26.02.2019