Prima întrunire de primăvară a Senatului ULIM

Evaluarea calității școlilor doctorale la ULIM a fost chestiunea centrală a Senatului ULIM, întrunit, recent. Dl. Vitalie Gamurari, dr., conf.univ., dl. Igor Enicov, dr.hab., prof.univ. și dna Angela Savin dr.hab., conf.univ au prezentat evoluțiile Școlii Doctorale Drept, Școlii Doctorale Stiințe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale și ale Şcolii Doctorale Stiințe Umaniste, Politice şi ale Comunicării. Dna Ana Guțu, prim-vicerector ULIM, a analizat calitatea stagiilor de practică la facultăți. La aceeași întrunire a Senatului ULIM, dl. Igor Balan, dr. conf. univ., secretarul responsabil al Comisiei de admitere, a prezentat Oferta educațională ULIM pentru anul academic 2017-2018.

Pentru performanțe în activitatea didactică, Senatul ULIM a acordat diplome de mențiune dnei doctorande Natalia Azmanova și dnei Alexandra Rusu, lectori în cadrul Catedrei Filologie Germanică.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


30.03.2017