Primul an de activitate a școlilor doctorale ULIM

Dl. Vitalie Gamurari, directorul Școlii Doctorale Drept (ȘDD), a prezentat în cadrul Senatului ULIM un amplu proiect de evaluare a evoluțiilor acesteia. ”Primul an de activitate a Școlii Doctorale Drept a dovedit viabilitatea noii forme de organizare a studiilor prin doctorat. Acest succes incontestabil se datorează, în mare parte, tradițiilor acumulate pe parcursul anilor. Un exemplu în acest sens poate fi practica de avizare a proiectelor de acte normative la solicitarea diverselor instituții publice sau participarea în calitate de experți ai membrilor școlii noastre doctorale în diverse grupuri de lucru la expertizarea unor politici și proiecte elaborate de autoritățile Republicii Moldova”, afirmă dl. Vitalie Gamurari, directorul Școlii Doctorale Drept.

Școala Doctorală Drept

Domnia sa a menționat aspectul conceptual al ȘDD, idee promovată încă din anul 2010, având ca bază sistemul instituțional al Franței. În al doilea rând, din punct de vedere legal, trecerea la o nouă formă de studii la ciclul trei, a fost dictată de intrarea în vigoare a Codului Educației, care prevede instituirea școlilor doctorale.

În al treilea rând, înființarea ȘDD a fost o continuare a studiilor doctorale și a cercetărilor științifice promovate pe parcursul anilor. Ținând cont de  rolul pe care îl are ULIM în sistemul educațional, inclusiv al studiilor prin doctorat, în special, din start s-a mers pe ideea instituirii unei ȘDD autonome, fapt ce ar fi trebuit să permită cercetărilor în materie de drept să mențină nivelul înalt recunoscut nu doar în Republica Moldova, dar și în afara ei.

Acest fapt a fost salutat de mai mulți parteneri ai Facultății Drept. Printre aceștia se enumeră nu doar universități, ci și unele organizații internaționale, precum CICR, UNDP, UNHCR, Causeway Institut, susține dl. Vitalie Gamurari.

Şcoala Doctorală Șiințe Economice, Sociale și Tehnologii Informaționale

Școala Doctorală Stiințe Economice, Sociale şi Tehnologii Informaţionale (ȘD ȘESTI) activează conform prevederilor legale și instituționale. Planurile de învățământ au fost elaborate conform celor mai bune practici internaționale. Procesul de studii corespunde cerințelor în vigoare și asigură imbinarea armonioasă între diverse forme de pregătire, bazate pe studii avansate și cercetare individuală. Membrii ȘD ȘESTI sunt implicați în diverse activități de cercetare științifică, participă activ la numeroase foruri științifice naționale și internaționale.

Şcoala Doctorală Ştiinţe Umaniste, Politice şi ale Comunicării

”Ca structură instituţională, Şcoala Doctorală Ştiinţe Umaniste, Politice şi ale Comunicării reuneşte toţi profesorii conducători de doctorat de la facultăţile respective, profesorii asociaţi şi toţi doctoranzii aflaţi în stadii diferite de pregătire. Generaţia actuală de cercetători îşi asumă sarcina de a apăra respectul pentru valoare şi pentru adevărul istoric, cultivarea prioritară a culturii naţionale cu o deschidere permanentă spre universal, acribie în tratarea materialului documentar”, informează dna Angela Savin dr. hab., membră a  Consiliului  de conducere al Şcolii Doctorale Stiințe Umaniste

Conducerea școlilor doctorale ULIM și-au propus atragerea unor cercetători/profesori universitari cu o ireproșabilă autoritate profesională eficientizarea politicii de internaționalizare a direcțiilor de cercetare prin conlucrarea activă cu omologi din străinătate. Astfel, în cadrul ULIM, va fi instituită o școală doctorală internațională, ce va antrena cadre didactice și cercetători de înaltă calificare de pe varii meridiane ale mapamondului.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


30.03.2017