Profesorii ULIM au obținut calificative înalte și foarte înalte din partea studenților

Profesorii ULIM au obținut calificative înalte și foarte înalte din partea studenților - arată rezultatele Sondajului anonim al opiniei studenților ”Asigurarea calității studiilor universitare la ULIM în contextul exigențelor europene”, realizat de conf. univ., dr. Svetlana Rusnac. Sondajul a fost prezentat ieri, în cadrul ultimei reuniuni de final de an universitar a Senatului ULIM.

Cercetarea opiniei studenților la ULIM se elaborează anual și urmărește îmbunătățirea performanței procesului didactic, conform rigorilor Procesului de la Bologna, prin crearea spațiului european al învățământului superior. Studenții optează să-și facă studiile la ULIM pentru prestigiul acestei instituții, întâi de toate, apoi pentru dorința de cunoaștere, de-a avea venituri mari și un statut social important conferit de studiile universitare, potrivit sondajului.

Cele mai înalte aprecieri ale tinerilor participanți la sondaj se referă la calitatea pregătirii didactice şi ştiinţifice a profesorilor, orarului disciplinelor, dotării bibliotecilor, a sălilor de curs cu tehnologii informaționale și, în general, a bazei materiale.

61% dintre cadrele didactice se prezintă foarte bine

La finele anului de studii, a fost formată Comisia de evaluare a calității predării cursurilor la ULIM, compusă din cadre didactice de la toate facultățile. Membrii acesteia au asistat la circa 60 de lecții (peste trei sute de ore) ale  profesorilor. Procesului de evaluare au fost supuși peste 50 de lectori  și lectori superiori și aproape 50 de doctori în știință.

”Estimările reciproce ale profesorilor universitari  constituie o altă metodă de îmbunătățire a calității procesului didactic la ULIM.  Comisia de evaluare a calității predării cursurilor constată rezultate bune și foarte bune”, relatează dr. Svetlana Chițu, președinta Consiliului de Asigurare a Calității.

Criteriile de evaluare evidențiază disciplina personală a profesorilor, corespunderea conținuturilor prelegerilor potrivit curriculei disciplinare, calitatea științifică, interdisciplinaritatea, utilizarea noilor tehnologii informaționale, măiestria psiho-pedagogică etc. Astfel, 61% dintre profesorii universitari se prezintă foarte bine, 37% bine și 2% la nivel satisfăcător.

Serviciul Marketing și Comunicare, ULIM                                 


25.06.2015