Realizări științifice în asistența socială, elaborate în cadrul ULIM și prezentate la Seul

Conferinţa Mondială privind Asistența Socială, Educația și Dezvoltrea Socială (World Conference on Social Work, Education and Social Development 2016) de la Seul, a fost un eveniment de amploare, desfășurat de importante organizații internaționale și universități din Coreea de Sud. Reuniunea a creat o platformă solidă pentru dialog și colaborare între reprezentanții Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, alături de dl. Vadim Moldovan, cadru didactic la The City University of New York și directorul AO ”Proiectul Casa Mare”, cu parteneri din străinătate.

Domnia sa împreună cu studenții Alina Zagorodniuc și Eugeniu Rotari, în cadrul programului de masterat Studii avansate în asistență socială și expertiză socială, au avut o prestație deosebită la eveniment.  Alina Zagorodniuc a prezentat audienței un studiu despre profesia de asistent social în RM cu titlul ”A marginal profession: tasks, rewards and challenges of social workers in Moldova”, realizat în colaborare cu profesorul Vadim Moldovan și Eugeniu Rotari.

 Cercetarea se bazează pe interviuri cu 55 de asistenți sociali din RM. Rezultatele dovedesc lipsa unui statut profesional clar și necesitatea de a îmbunătăți nivelul educațional și profesional al persoanelor vizate, dar și altora care și-au ales această meserie. Cercetarea va contribui la procesul de dezvoltare a asistenței sociale în statul nostru prin prisma expertizei sociale. 

În cadrul aceluiași simpozion, Eugeniu Rotari a adus în atenție o altă cercetare - Innovative social work curriculum design for post-socialist countries: a pilot graduate social work program in Moldova, elaborat în colaborare cu profesorul dl. Vadim Moldovan și Alina Zagorodniuc.  Studiul se referă la un nou model de curriculum în asistenţa și expertiza socială, elaborat împreună cu partenerii internaționali din Polonia, Cehia și Slovacia.

În baza acestuia, a fost creat programul de studii masterale de la ULIM - Studii avansate în asistență socială și expertiză socială. Acesta evidențiază necesitățile profesiei de asistent social în țările post-socialiste și conține aspecte relevante pe plan global, realizat în cadrul unui acord de parteneriat între AO ”Proiectul Casa Mare” și ULIM.

Dl. Vadim Moldovan a susținut un discurs pe marginea unei alte cercetări, elaborate de aceiași autori, cu referiri la cazul RM în contextul fenomenului migrației - Migration and social protection floors in time of crises, the case of Moldova.

Pentru alte informații, accesați linkurile:

http://projectcasamare.org/ ,

http://facebook.com/projectcasamare.

 Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM

 


28.07.2016