Realizările cercetătoarei Elena Prus, în atenția comunității științifice din RM și România

Pe parcursul primului semestru al anului de studii 2015-2016, prof. univ. dr. hab. Elena Prus, directoarea Institutului de Cercetări Filologice și Interculturale (ICFI) din cadrul ULIM, a avut numeroase colaborări cu universități din România. Întâi de toate, la Universitatea Apollonia din Iași, a ținut cursul Conceperea și elaborarea unei publicații. Totodată, alături de Universitatea A.I. Cuza, ICFI a fost coorganizator al ediției a IV-a a Conferinței Internaționale Limba română ca limbă străină, limbă şi identitate românească în continua reconfigurare culturală a Europei.

În cadrul  evenimentului în cauză, doamna Elena Prus a prezentat comunicarea Identitatea românească „fluidă” în accepția lui Matei Vișniec.

În ultima perioadă, profesoara de la ULIM a participat și la alte manifestări științifice ieșene, cu lucrări valoroase: The feminine dimension of the literary canon from the perspective of gender equality la Conferința internațională Politici sociale și academice pentru femei, organizată de Academia Română, la finele lunii noiembrie. Premiul Nobel pentru Literatură 2015, document al dramatismului erei sovietice şi post-sovietice a fost o altă comunicare a directoarei ICFI, adusă în atenția Sesiunii ştiinţifice a Institutului de Cercetări Academician Ion Hăulică, la Universitatea Apollonia.

Alte colaborări prodigioase cu universitățile din România ale dnei Elena Prus s-au soldat, de asemenea, cu comunicări, cum ar fi Métamorphoses (méta)narratives du"Peuple fluide" dans la vision du Matei Visniec, lucrare științifică prezentată la ediția a XIII-a a Colocviului Internațional de Științe ale Limbajului Eugeniu Coseriu, organizat la Universitatea din Suceava și Mythosphère et mythocréation : mythisation, démythisation, remythisation – la Conferința Internațională de Mitologie și Folclor, desfășurată la Universitatea din București.

O altă realizare a dnei prof. univ. Elena Prus a fost apariția monografiei Poetica modalităţii la Proust, la editura ieșeană TipoMoldova.

 

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM

 


22.12.2015