Regândirea pedagogiei pentru era digitală

La finele săptămânii trecute, ULIM a găzduit un training vocațional pentru cadrele didactice de limbi străine din învățământul superior, organizat de Asociația Profesorilor de limbă engleză din RM și Catedra Filologie Germanică, cu suportul Ambasadei SUA la Chișinău. Dl. Ghenadie Râbacov, șeful Catedrei Filologie Romanică ”Petru Roșca” a susținut un workshop pentru profesorii de engleză, cu genericul The 21st Century Digital Pegagogy: Paradigm Shift Via Bloom’s Taxanomy (Pedagogia numerică în secolul XXI: schimbarea paradigmei prin prisma taxonomiei lui Bloom).

”În contextul secolului XXI profund marcat de globalizare și abandonul vechilor tehnologii de predare / învățare, didacticienii și dascălii își pun diverse întrebări despre efectele globalizării asupra sistemului educațional, genul de manuale ce ar corespunde erei digitale, cultura profesorului ș.a. Suntem cu toții martorii unei evoluții macroscopice a societății cunoașterii”, observă dl. Ghenadie Râbacov.

Domnia sa a evocat pedagogia numerică (PN), care nu anvizajează utilizarea stricto sensu a tehnologiilor digitale, ci mai degrabă aplicarea acestora într-o perspectivă pedagogică și în conceperea unei noi paradigme educaționale. ”Personal, definesc PN drept instrumentul esențial ce implică (re)actualizarea și mutualizatea practicilor educaționale destinate a încuraja îmbogățirea reciprocă și reușita perseverenței școlare/academice, motivația elevilor/studenților și crearea condițiilor favorabile pentru emergența și multiplicarea cunoștințelor și abilităților. PN constituie un levier fundamental în achiziția unei culturi noi de natură să inculce discernământul, spiritul critic, simțul responsabilității și libertatea individului într-o lume extrem de tehnologizată”, susține profesorul.

Dl. Ghenadie Râbacov constată faptul că, ”sistemul educațional necesită schimbări radicale și o rearhitecturizare prin revizuirea rolului tehnologiilor informaționale, luarea unor decizii curriculare mai înțelepte în vederea ameliorării calității predării”. Textul integral în limbile engleză și română poate fi accesat aici:

http://gribacov.ulim.md/vocational-training-for-university-teachers-rethinking-pedagogy-for-a-digital-age/

 

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


25.01.2016