Reuniunea de bilanț a Institutului Confucius

La 24 noiembrie 2014, în incinta Universității Libere Internaționale din Moldova a avut loc cea de-a patra ediție a Consiliului Inter-universitar al Institutului Confucius din cadrul ULIM, la care au participat din partea Universităţii Pedagogice de Nord-Vest din China - Vicerectorul, dl Tian Shu, directorul Centrului de Cooperare Internaţională, dl Quan Xiaohui, Şeful de Birou al Centrului de Cooperare Internaţională, dna Sun Mei şi din partea Universităţii Libere Internaţionale din Moldova - Rectorul Universităţii, Academician, dl Andrei Galben, Prim- Vicerectorul, dna Ana Guțu, Vicerectorii, dna Viorelia Moldovan-Batrînac, dl Nicolae Ţâu, dna Corina Cojocaru, directorul din partea Chinei al Institutului Confucius din cadrul ULIM, dna Ma Linjuan și directorul Centrului Cooperare Internațională, ULIM, dna Valentina Ciumacenco.

În cadrul  reuniunii, a fost prezentat raportul privind activitatea Institutului Confucius din cadrul ULIM pentru anul calendaristic 2014, analizat bugetul, stadiul  implementării proiectelor majore, precum şi situaţia curentă a predării limbii chineze la ULIM și alte centre de predare a limbii chineze  la nivel preșcolar și  preuniversitar.

Membrii Comitetului au prezentat opinii şi sugestii referitoare la dezvoltarea Institutului Confucius din cadrul ULIM. Ambele părţi au exprimat păreri comune în privinţa planurilor ce urmează a fi realizate.

Activitatea  Institutului Confucius din cadrul ULIM, sprijinul nemijlocit şi susţinut acordat de conducerea Universităţii, implicarea activă a rectorului universităţii în dezvoltarea și consilidarea relațiilor academice cu centrele universiatare din China, au fost apreciate de către partenerii chinezi, fiind invitat în luna decembrie 2014, să prezinte concluziile finale la Forumul Preşedinţilor de Institute Confucius din întreaga lume, care se va desfăsura în cadrul celei de-a  IX -a Conferinţă Internaţională a Institutelor Confucius, ediția 2014, organizată în perioada 6-8 decembrie în orașul XiaMen, provincia FuJian, China.

S-a decis că la acest forum, delegația din Republica Moldova va fi reprezentată de către : dl N. Țâu-vicerector pentru relații internaționale ULIM, director al IC din partea R.M., dna V. Moldovan-Bătrînac-vicerector pentru studii, și dna Ma LinJuan - director al Institutului Confucius din partea Chinei. 

Institutul Confucius este o organizație non profit, susținută de guvernul chinez. În R. Moldova un asemenea institut activează doar în cadrul ULIM şi a fost inaugurat în 2009. În lume există o reţea întreagă, care întruneşte  peste 450 de institute Confucius în peste 120 de țări.

Institutul Confucius, ULIM funcționează în cadrul unui parteneriat trilateral, între HANBAN (sediul Central al Institutelor Confucius din Beijing), Universitatea Liberă Internațională din Moldova si Northwest Normal University (Lanzhou, China).  Fiecare din cei trei parteneri contribuie la organizarea şi dezvoltarea institutului.

Scopul Institutului este promovarea culturii chineze, prin organizarea de cursuri (chineză, caligrafie, taichi), programe de schimb educațional- cultural  şi activități culturale (festivaluri, proiecții de filme, expoziții, concursuri, etc).

La ora actuală,  625 de persoane urmează cursuri de limbă şi civilizaţie chineză, 19 bursieri din R.M. studiază în China prin intermediul Institutului Confucius.

Institutul Confucius de la ULIM  este activ implicat în viața comunității locale și regionale, contribuind astfel semnificativ la creșterea vizibilității și conturarea unei identități distincte a Institutului Confucius din Moldova.  În ceea ce privește acțiunile locale, la nivel educațional s-au înființat noi centre de predare: într-un număr de instituții de învățământ prescolar, preuniversitar și universitar și s-a intensificat numărul acțiunilor culturale cu largă adresabilitate către comunitatea academică și societatea civilă. În context academic, remarcăm în mod deosebit înființarea programelor de licență specialitatea: Limbi Moderne și programele de master: ”Traducere și documentare multilingvă”, ”Limbi străine aplicate în turism și comerț internațional, în cadrul Facultății de Litere (combinația de limbi: engleza-chineza),  asigurând astfel pregătirea și profesionalizarea resursei umane locale. Menționăm, de asemenea, o serie de parteneriate încheiate pe parcursul anilor cu instituții locale și naționale, în vederea reglementării, intensificării și extinderii activităților și vizibilității Institutului Confucius, atât în plan local cât și național. Institutul Confucius în viața Chisinaului  reprezintă un important reper, la nivel local, regional și national, din perspectiva multiplă: a devenit un pol de excelență în comunicare interculturală și cooperare internațională eficientă, schimburile culturale reprezintă astfel o punte de legatură într-o lume multipolară, vector de inovare și creativitate, precum și promovarea imaginii, pilon fundamental în diplomația publică.  


05.12.2014