Salonul Scientia își deschide porțile, cu patrimoniul științific cel mai valoros al ULIM, în limbi europene și asiatice

Azi, și-a deschis porțile ediția a IX-a a Salonului Scientia, organizat de Departamentul Informațional Biblioteconomic (DIB), în colaborare cu facultățile ULIM. Până la 15 iunie, în Sala Polivalentă de Lectură nr. 2, sunt prezentate cele mai valoroase publicații științifice, editate sub egida ULIM, în anii 2015-2017, baze de date, lansări de carte, lecţii publice, ateliere profesionale pentru cercetători şi redactori de reviste. Patrimoniul documentar expus este în limbi europene și asiatice, cu acces deschis pentru studenți, cadre didactice și cercetători. Sunt invitați toți cei interesaţi de patrimoniul documentar ştiinţific al ULIM.

Facultatea de Litere rămâne lider în cercetarea științifică universitară la ULIM

Dascălii își scot la lumină activitatea multiplă: monografii, articole științifice, comunicări la conferințe internationale. Tradițional, maeștri ai artelor plastice care profesează la ULIM - Vitalie Malcoci, Petru Balan și Ion Mercic își expun cele mai recente lucrări, în cadrul Salonului Scientia, ce creează o atmosferă de creativitate.

”Anual, DIB lansează Salonul Scientia, în ideea unei analize comparative ale rezultatelor cercetărilor universitarilor și, desigur, a promovării acestora. Ediția din anul acesta este mai deosebită decât saloanele precedente prin faptul că expunem nu doar publicațiile cadrelor didactice din cadrul facultăților, ci și ale reprezentanților  altor structuri ULIM, precum Centrul Cooperare Internațională, Institutul CONFUCIUS, Centrul de Limba și Cultura Coreeană Se Jong, Departamentului Studenți Străini”, afirmă dna Irina Cerneauscaite, directoarea DIB.

Dascălii își prezintă activitatea multiplă

La evenimentul lansării Salonului Scientia a participat și dr. Wang Yifeng, directorul Institutului CONFUCIUS din China. Domnia sa este cadru didactic la Universitatea Pedagogică Nord-Vest din Lanzhou, parteneră a ULIM și autor al unor studii, publicate în reviste internaționale. Domnia sa și-a prezentat, la rândul său, cercetările la manifestarea ULIM.

Dna Valentina Ciumacenco, șefa CCI, a îndemnat studenții să beneficieze la maxim oportunitățile oferite de DIB, pentru ca ulterior să devină mesagerii ULIM în țară și peste hotare. Un discurs de salut a mai rostit și dr. hab. Alexandru Gribincea, la Facultatea Științe Economice, unul dintre autorii cei mai bine cotați, care a recomandat tinerilor să se implice activ în realizarea unor cercetări originale, pentru a-și face nume importante, inspirați fiind de profesorii lor.

Dr. Natalia Osoianu, lector superior la Facultatea Drept, a adresat un cuvânt de salut participanților la Scientia, anunțându-și o lansare importantă în orașul Kiev.

Conform monitorizării, Facultatea de Litere a fost nominalizată în calitate de lider în cercetarea științifică universitară, poziție pe care o deține de câțiva ani consecutiv. Apoi, urmează și celelalte facultăți cu cele mai multe titluri publicate -  Științe Economice; Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială; Drept; Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism etc.

Parteneri: Facultăţile din cadrul ULIM, Centrul de Cooperare Internaţională, Institutul CONFUCIUS, Centrul de Limba și Cultura Coreeană SE JONG.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM 

FOTO: Andrei Colța


05.05.2017