Săptămâna Francofoniei

Dominanta parteneriatului ULIM-AUF: favorizarea inserției profesionale si angajabilitatea tinerilor

Studenți francofoni  din universitățile membre AUF din R. Moldova s-au reunit joi, 22 martie, la ULIM, în cadrul atelierului ”Tehnologiile informaționale și dinamica pieței muncii”, susținut de dl Dragoș Cosmin Lucian Preda, absolvent al Ecole Nationale d’Administration. Domnia sa face parte din prima ediție a topului celor mai de succes tineri din România, cu vârsta sub 30 de ani - ”30 Under 30”,  elaborat de revista ”Forbes”. Atelierul este un eveniment central al suitei manifestărilor, organizate, la ULIM, cu ocazia Săptămânii Francofoniei.

Obiectivul esențial al conferinței ține de familiarizarea tinerilor cu impactul noilor tehnologii și automatizării asupra procesului de muncă. Evoluțiile tehnologiilor informaționale, precum robotica și inteligența artificială, ce oferă productivități sporite, impactul automatizării asupra competențelor și salariilior au fost alte subiecte dezbătute.

Tehnologiile informaționale și dinamica pieței muncii

Discuțiile s-au axat și pe efectele migrației asupra fenomenului de angajare, site-urile gen LinkedIn sau Monster ce remodelează procesul de recrutare, întreprinderile inovative, precum Upwork sau Uber, care revoluționează ideile convenționale asupra procesului de lucru.

Participanții la atelier s-au bucurat de prezența dlui Daniel Funeriu, fost ministru al Educației în României, în prezent, înalt consilier al UE pe lângă Ministerul Culturii, Educației și Cercetării din R. Moldova.

La deschiderea evenimentului, prof. univ. dr. hab. Elena Prus, prorector pentru cercetare științifică, a rostit un mesaj de salut, menționând colaborarea valoroasă dintre ULIM și AUF, a cărei dominantă este interesul major pentru instruirea de nivel european a studenților, în vederea unei bune inserții pe piața muncii din R. Moldova și din străinătate, în condițiile noilor tehnologii informaționale și a transformărilor de mare viteză. ULIM este un actor de prim-plan al învățământului superior din R. Moldova, implicat activ în procesului globalizării și mondializării, precizează dna Elena Prus.

Dna Roxana  Țurcanu, responsabila Antenei din Chișinău a AUF, a susținut, la rândul său, un discurs de inaugurare, menționând importanța parteneriatului dintre mediul academic și cel antreprenorial, cu mulțumiri ULIM pentru cooperare excelentă în această direcție. Cu referire la Ziua Internațională a Francofoniei, se înscrie această conferință, organizată la ULIM.

”Al doilea nostru mesaj, în Zilele Francofoniei, este unul de solidaritate, deoarece tematica pe care am ales-o, anul acesta, pentru concursurile lansate este ”Vivre encemble!” (”Să trăim împreună!”) –  sloganul oficial al următorului Sommet al Francofoniei din 2018, ce urmează să aibă loc, în luna octombrie, la Erevan, Armenia.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


23.03.2018