Seminar ştiintifico-practic, dedicat Zilei profesionale a asistentului social
Asistenţa socială este un domeniu al viitorului!

Cu prilejul Zilei profesionale a lucrătorilor din sfera protecţiei sociale, la ULIM a avut loc zilele acestea un seminar ştiintifico-practic, cu genericul „Asistentul social în contemporaneitatea naţională”. Corpul didactic şi studenţii catedrei Asistenţă Socială şi Sociologie, din cadrul Facultăţii de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială "N.Sali" (FPŞEAS), ULIM, au invitat cu această ocazie toţi prietenii şi partenerii, de care îi leagă vechi tradiţii de colaborare. Printre aceştia – Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Direcţia Municipală a Protecţiei Dreptului Copilului, Direcţia Generală de Asistenţă Socială, de asemena organizaţii neguvernamentale cu experienţă şi autoritate în domeniu, reprezentați de liderii lor – Fundaţia „Terre des Hommes”, Teo Rebeja, Proiectul „Casa Mare”, cu neobositul Vadim Moldovanu, (cel care a contribuit substanțial și la organizarea actualului seminar), CCF Moldova, Livia Mărgineanu, ş.a.

Svetlana Rusnac, decan al FPŞEAS, în cuvântul său de salut adresat participanţilor, a remarcat că fiind un domeniu relativ nou, (profesia de asistent social e instituită din 2007), asistenţa socială continuă să rămână cu statut de cenuşăreasă. Deşi munca asistenţilor sociali necesită multă jertfire şi pregătire, remunerarea lor lasă de dorit, aşa, precum se întîmplă şi în alte domenii importante ale societăţii, precum învăţământul şi medicina. Dar această situaţie, în opinia dnei S.Rusnac, se va schimba în viitorul apropiat. Alinierea la standardele europene solicită o politică de susţinere a domeniului, a categoriilor dezavantajate ale populaţiei. Iar acest fapt va continua să canalizeze şi mai mult atenţia şi resursele financiare ale organizaţiilor finanţatoare de diferit nivel, spre domeniul asistenţei sociale.

“Activând ca asistent social, contribui la fericirea personală, deoarece atunci când faci câţiva oameni din jur mai fericiţi, mediul social devine mai prietenos şi mai luminos”, a mai spus în încheiere Sv. Rusnac.

Svetlana Haraz, Şefa catedrei Asistenţă Socială şi Sociologie „N. Sali”, de asemenea a ţinut să menţioneze importanţa domeniului şi a perspectivelor acestuia în contextul dezvoltării social-economice a RM. „În ultimii ani creşte număru persoanelor aflate în situaţii dezavantajate, a copiilor aflaţi fără supravegherea părinţilor. Anume asistentul social este cel care le deschide uşa acestor persoane, le află nevoile şi le oferă ajutor, pentru ca să se aprindă luminiţele speranţei şi în sufletele lor”. Domnia Sa, în calitate de moderator, i-a prezentat şi le-a oferit cuvânt oaspeţilor, adresându-le calde cuvinte de încurajare şi mulţumire.

Galina Bujor, şefă de secţie în cadrul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, a menţionat faptul că Sistemul Asistenţei Sociale este unul nou, care în permanenţă se construieşte, se perfecţionează, ca să poată răspunde problemelor cu care se confruntă populaţia, categoriile mai vulnerabile. „Asistentul social are scopul ca fiecare om, căruia i deschide uşa, să se simtă persoană importantă şi activă. Aceasta o conciderăm cea mai mare realizare a noastră”, a menţionat G.Bujor. Ea a mai adăugat că Ministerul Sănătăţii colaborează de aproape un deceniu cu ULIM, în diferite aspecte – elaborarea cadrului normativ, formarea profesională a asistenţilor sociali angajaţi în sistem, organizarea conferinţelor, atelierelor de lucru, promovarea şi implementarea politicilor în domeniul AS - toate acestea având drept scop concolidarea şi dezvoltarea domeniului respectiv.

Rodica Terehovschi, şefa Direcţiei Municipale de Protecţie a Drepturilor Copilului a menţionat sentimentul de profundă satisfacţie, pe care îl încearcă toţi cei ce si-au dedicat viaţa slijirii celor mai slabi şi aflaţi în dificultate, (iar copiii sunt printre cele mai vulnerabile fiinţe), atunci cînd reuşesc să le vină în ajutor, să-i facă să se simtă în siguranţă.

Teo Rebeja, preşedintele „Terre des Hommes”, salutându-i pe cei prezenţi, a menţionat că membrii asociaţiei sale vor fi bucuroşi să colaboreze în continuare cu Universitatea Liberă Internaţională şi alte instituţii. Mai ales în perspectiva unor proiecte privind reabilitarea copiilor ajunşi în stradă, ce urmează să fie implementate.

În final, din partea catedrei specializate a ULIM, oaspeților, alături de calde cuvinte de recunoștință, le-au fost înmânate diplome de merit pentru contribuțiile în scopul dezvoltării și consolidării sistemului de servicii sociale.

Studenţii anului I, prezenţi la Seminarul ştiinţifico-practic, au dat citire unui Consimţămînt, asemănător Jurămîntului lui Hipocrate, prin care au făgăduit solemn să fie demni de misiunea nobilă de slujire a aproapelui. pe care au ales-o. Să contribuie prin viitoarea lor activitate la dezvoltarea domeniului asistenţei sociale şi a societăţii în ansamblu.

Serviciul Marketing şi Informare, ULIM.


20.09.2017