Sesiunea anuală Symposia Studentium
Viitorii juriști dezbat ultimele lor cercetări

La ora aceasta, la ULIM, e în plină desfășurare Sesiunea științifică anuală pentru studenții juriști Symposia Studentium. Accesul liber la justiție în materie civilă cu standardele CEDO; efectul devolutiv al apelului în procesul civil în contextul dreptului la un proces echitabil, conform CEDO; evoluția dreptului penal în RM; importanța prezumției nevinovăției prin prisma dreptului penal; persoana fizică, subiect al răspunderii în dreptul internațional penal – sunt doar câteva dintre temele cercetărilor dezbătute de studenții juriști.

”De mai bine de zece ani, Symposia Studentium a devenit ca un ”botez științific” al studenților noștri, care vor să facă primii pași în cercetare. O parte dintre aceștia vor suplini armata funcționarilor publici din RM. Obiectivul nostru esențial e ca tinerii să acumuleze competențe și abilități în profesiile juridice. Sperăm, ca până la 1 septembrie, să edităm cele mai bune lucrări prezentate în cadrul simpozionului”, spune dl. Alexandru Cauia, decanul Facultății Drept.

Cadrele didactice îndeamnă tinerii să-și prezinte punctele de vedere în chestiuni de drept, iar diferendele de opinie trebuie doar să unească oamenii.

Discursuri de inaugurare a evenimentului au mai rostit - primul decan și fondatorul Facultății Drept ULIM, dl. Andrei Smochină, dl. Sergiu Țurcanu, șeful Catedrei Drept Public și dna Lilia Mărgineanu, șefa Ctedrei Drept Privat.

 

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


22.04.2016