Sesiuni științifice în cadrul Conferinței internaționale ”Universitas Europaea: spre o societate a cunoaşterii prin europenizare şi globalizare”

La data de 17 octombrie curent, la ULIM au avut loc evenimente complementare Conferinței științifice internaționale ”Universitas Europaea: spre o societate a cunoaşterii prin europenizare şi globalizare”. Facultatea de Litere, Institutul de Cercetări Filologice și Interculturale în parteneriat cu Agenția Universitară Francofonă (AUF), Antena Chișinău, Universitatea „Ștefan cel Mare” (Suceava) și Universitatea „Spiru Haret” (București) au organizat Conferința cu participare internațională ”Dialogul civilizațiilor: mize, provocari și contribuții traductologice.”

Lucrările plenare au fost deschise cu mesaje de salut din partea prof. univ. dr. hab. Elena Prus, prorector pentru Cercetare Științifică și Studii Doctorale ULIM, conf. univ. dr. Carolina Dodu-Savca, decanul Facultății de Litere și Roxana Țurcanu, director  AUF, Antena Chișinău. Comunicările din plen: a prof. univ. dr. hab. Sanda-Maria Ardeleanu, ex-deputat parlamentar din România, a pus în valoare „mirajul” artei traducerii din spațiul românesc; a conf. univ. dr. Carolina Dodu-Savca, decan Facultatea de Litere ULIM s-a axat pe definirea ființei umane în dialog, în vederea proiectării sale identitare și transculturale; iar comunicarea conf. univ. dr. Victor Untilă, director ICFI, ULIM a dezvăluit secretele și strategiile traducerii filosofice în baza lucrării filosofului francez Jacques Demorgon „L’Homme antagoniste”, traducere românească realizată de vorbitor și publicată la București, editura „Fundației România de Mâine” în 2017. Genericul Conferinței a fost dezbătut și în cadrul atelierelor Facultății. 

Școala Doctorală în Științe Economice, Sociale și Tehnologii Informaționale a organizat sesiunea științifică cu tematica: ”Gândirea științifică pozitivă ca răspuns la provocările globalizării.” Activitățile dezvoltate de către participanții-cercetători în cadrul secțiunilor au cuprins câteva subiecte de reflecții: ”Managementul serviciilor psihosociale și cercetarea fenomenelor sociale în contextul globalizării”; ”Modernizarea și globalizarea într-o societate a cunoaşterii”; ”Dezvoltarea economică durabilă și inteligentă”; ”Dezvoltare economică durabilă”; ”Politici financiare, bancare și matematice: relații naționale, tendințe regionale și internaționale”; ”Starea mediului ambiant şi dezvoltarea durabilă a lui” ; ”Information technologies, systems and design itsd-2018.” De asemena, Școala Doctorală Științe Umaniste, Politice și ale Comunicării, Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism în cooperare cu Centrul Pro Marshall din RM au desfășurat lucrări științifice cu genericul: ”Istorie, politică și mass-media în societățile post-sovietice.” Sesiunile de comunicări susținute în ședința plenară de către oaspeți, au urmărit să examineze, prin noi abordări, procesele - de divers gen (dar în special cele conexe domeniului interpretării istoriei, transformărilor politice, politicii externe, industriei mass-media) care au loc în statele post-sovietice.

În semn de omagiu și de înaltă recunoștință a rolului remarcabil al Acad. Andrei Galben în activitatea comunității universitare, la inițiativa Senatului Studențesc ULIM, au fost înălțate baloane la cer.

Serviciul de Presă, ULIM


18.10.2018