Simpozion de amploare pentru viitori psihologi și asistenți sociali

În cursul dimineții, la ULIM, și-a început lucrările Conferința anuală SYMPOSIA STUDENTIUM- 2016, organizată de Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială. Timp de trei zile, viitori psihologi, asistenți sociali, masteranzi și doctoranzi își vor prezenta rezultatele cercetărilor.

La conferință, și-a anunțat participarea dr. Vadim Moldovan, profesor la The City University din New York (CUNY). Simpozionul a debutat cu o prelegere susținută de dr. Livius Persy din SUA, cu tema Informația genetică – origine și perpetuare.

La festivitatea de deschidere, au rostit discursuri de inaugurare dna Svetlana Rusnac, decanul Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, Svetlana Haraz, șefa Cetedrei Asistență Socială și Socilologie ”Nicolae Sali” și dl. Livius Persy, profesorul american.

Dr. hab. Igor Enicov, directorul Școlii Doctorale Științe Economice, Sociale și Tehnologii Informaționale, ULIM, și-a exprimat satisfacția în ceea ce privește amploarea evenimentului. ”Conferința va fi un succes, indubitabil, judecând după numărul mare al participanților activi, care vor prezenta  comunicări. Aceasta este deja o bună tradiție a Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială. Participarea studenților la asemenea simpozioane reprezintă un pas spre o carieră de succes”, spune dl. Igor Enicov.

Aici găsiți programul pe ateliere:

PROGRAMUL 

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


18.04.2016