Studenți ULIM, viitori ambasadori ai turismului

La invitația Catedrei Business și Administrare, Relații Internaționale și Turism, la ULIM, au venit experți din turism, pentru a participa la un seminar, organizat pentru studenții specializați în acest domeniu. Ei au luat în discuție aspectele practice utile pentru viitorii specialiști, în special, dificila integrare pe piața turistică, deocamdată, ”neprietenoasă”. Cum se lansează o afacere în această sferă, certificarea serviciilor de calitate, armonizarea politicilor de gestionare a resurselor naționale și patrimoniului cultural pentru încurajarea turismului transfrontalier în cadrul parteneriatului UE-RM – sunt chestiunile evidențiate.

”Avem nevoie de tineri bine pregătiți în această sferă”

Dl. Viorel Miron, președintele Asociației de dezvoltare a turismului din Moldova, a oferit Bibliotecii ULIM mai multe cărți, utile pentru viitorii specialiști, editate în cadrul proiectelor internaționale de dezvoltare a turismului. Noutatea editorială de ultimă oră este volumul Agroturismul în Moldova, zece pași pentru o afacere de succes, semnat de Viorel Miron și Marina Miron și de doi autori polonezi – Marek Krysztoforski și Jacek Wesierski.

”Avem o industrie turistică în dezvoltare, în care trebuie să vii cu proiecte solide pentru dezvoltarea și promovarea propriului brand sau traseu, unitate de cazare sau alimentație. Îndemnăm tinerii să fie bine pregătiți, pentru a face față concurenței pe o piață, unde 50% dintre cei care investesc, renunță”, susține președintele Asociației de dezvoltare a turismului din Moldova.

La ULIM,  specializările în turism sunt în dezvoltare ascendentă

În RM, încă mai  e o situație dezastruoasă la capitolul valorificarea potențialului turistic, susțin dascălii. ”De aceea, avem nevoie de tineri bine pregătiți în această sferă și, pentru noi, cadrele didcatice, e o misiune deosebit de importantă. Studenții noștri sunt viitorii ambasadori ai turismului din RM și, din acest considerent, încercăm să le organizăm întâlniri cu profesioniștii din domeniu. Ne bucură faptul, că la ULIM, există o tendință de creștere a interesului tinerilor  fată de specializarea în turism și servicii hoteliere.

Pentru catedra noastră, prioritară este colaborarea internațională a studenților în acest domeniu, prin intermediul mai multor programe, în special, ”Work and Travel”. Cei implicați acumulează experiență în sectorul hotelier în țări dezvoltate. Avem un proiect francofon în stadiu de elaborare, pentru pregătirea viitorilor specialiști.

Avanatajul pentru studenții ULIM e că specializările în turism sunt în dezvoltare ascendentă, iar profesorii noștri cunosc două-trei limbi străine și au experiență notabilă în economia turismului și serviciile hoteliere”, spune dr. conf. univ. inter. Galina Lisa.

”Economia națională ar câștiga mult, dacă am acorda atenția cuvenită tuturor ramurilor turismului – agricol, vitivinicol, peisagistic, monumental. De aceea, am reunit, la ULIM, viitori manageri ai pensiunilor, hotelurilor, agențiilor de profil, pentru a le oferi cunoștințe sub aspect practic în domeniu. Vrem ca acești tineri să-și cultive dinamismul, pentru că realizarea oricărui proiect turistic cere responsabilitate, disciplină și cunoașterea limbilor moderne”, menționează academicianul Boris Găină, coordonator al Secției de științe agricole, AȘM.

Angelina Olaru, Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM

 


05.06.2017