Studenții de la Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism în vizită de studiu la Centrul de Cazare a Solicitanților de Azil

Studenții de la Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Jurnalism au mers într-o vizită de studiu la Centrul de Cazare a Solicitanților de Azil din Chișinău. Evenimentul a constituit o oportunitate ca tinerii să fie familiarizați referitor la activitatea și prioritățile de bază ale instituției.

Directorul Centrului de Cazare a Solicitanților de Azil Valeriu Strătilă împreună cu directorul Centrului de Caritate pentru Refugiați Djavid Paknehad au informat studenții despre formele de protecție acordate pe teritoriul Republicii Moldova, despre procedurile de examinare a solicitanților de azil, dar și despre  drepturile și obligațiile refugiaților.

Conform datelor statistice ale Biroului Migrație și Azil, la începutul anului 2018 în sistemul național de azil erau înregistrate 482 persoane, din care: 81 persoane - solicitanți de azil, 152 persoane - refugiați și 249 persoane - beneficiari de protecție umanitară.

Serviciul de Presă, ULIM


16.01.2019