Studenții juriști, instruiți de pe băncile universității, pentru a preveni, combate traficul și consumul de droguri

Alcoolismul, traficul și consumul de droguri reprezintă tematica unui ciclu de lecții pentru studenții juriști, susținute de medici din cadrul Dispensarului Republican de Narcologie. Acestea au devenit o tradiție în cadrul orelor de Criminologie, la Facultatea Drept ULIM, care și-a propus combaterea fenomenelor în cauză încă de pe băncile universității de către viitorii specialiști, promotori ai valorilor moral-spirituale. Dr. Ion Cuzuioc, medic în cadrul Dispensarului Republican de Narcologie, a susținut o prelegere privind statisticile alarmante referitoare la alcoolism, trafic și consum de droguri în R. Moldova, în condițiile unui cadru legislativ aproape perfect și a funcționării unui sistem național solid de eradicare a acestui flagel.

Scopul nostru e de a educa nu doar buni juriști, dar și oameni cu valori moral-spirituale”

”Scopul nostru e de a educa nu doar buni juriști, dar și oameni sănătoși sub aspect moral-spiritual. În cazul în care o persoană conștientizează riscul consumului substanțelor narcotice, va contribui la diminuarea criminalității în statul nostru. De aceea, invităm, la Facultatea Drept, colaboratori ai Dispensarului Republican de Narcologie, pentru a instrui studenții în această direcție”, afirmă dr. Oxana Rotari, conf. univ. la Catedra Drept Public și titulara cursului Criminologie.

Dacă în anul 1999, la Dispensarul Republican de Narcologie erau înregistrate cam cinci persoane, actualmente, avem circa 11 000, aceasta fiind cifra oficială, realitatea fiind cu mult mai gravă, susțin experții. În R. Moldova, există între 50 000-60 000 de consumatori pasivi ai substanțelor narcotice.

În contextul statisticilor alarmante și a rolului fundamental al justiției în combaterea fenomenelor respective, profesorii Facultății Drept ULIM aplică în practică o strategie de formare a unor noi generații de juriști, care să inspire în societate un mod sănătos de viață, întâi de toate.

”Ne punem mari speranțe în actualii studenți și viitorii specialiști”

Dr. Ion Cuzuioc a explicat tinerilor cum funcționează schemele traficului si consumului de droguri, cum  narcomanii devin și comercianți de stupefiante și în ce măsură sistemul de drept gestionează fenomenele.

Legea nr. 382 cu privire la circulația substanțelor narcotice, psihotrope și a precursorilor în RM este perfectă. Mai mult, funcționează Comisia Interdepartamentală de Combatere a Narcomaniei și Narcobusinessului, în frunte cu viceprim-ministru. Lunar, la Ministerul Sănătății se prezintă rapoarte la acest capitol. Există mecanisme de aplicare a legilor, de sancționare a traficului și altor operațiuni ilicite cu substanțe aflate sub control național de către organele de specialitate, însă unele sunt duplicitare. Totuși, cadrul legal se află în mâinile legiuitorilor.

Sunt adeptul noțiunii celor șapte ani de acasă. Prevenirea consumului de alcool și droguri începe de la educația în grădiniță, de la școală și facultate. Ne punem mari speranțe în actualii studenți și viitorii juriști, că vor contribui esențial în lupta cu acest flagel național și internațional. Viitorii juriști vor fi exemple în ceea ce privește respectarea legii, dar și a principiilor morale, disciplinei, profesionalismului”, menționează dl Ion Cuzuioc.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


13.11.2017