Studenții economiști, instruiți să depășească șocurile viitorului
Dezvoltarea durabilă în era globalizării

Marile probleme economice ale RM sunt dezbătute, la ora aceasta, la ULIM, la Conferința Știinţifică Anuală Symposia Studentium, Masterandum et Doctorandum – 2016 a Facultății Științe Economice. Dezvoltarea durabilă a economiei și societății în era cunoașterii și globalizării este tema simpozionului.

Evaziunea fiscală în RM şi implicaţiile acesteia asupra nivelului de trai; noile modificări în reglementarea valutară și impactul asupra economiei, procesul investițional în RM; gestionarea riscului de solvabilitate şi lichiditate în băncile comerciale din statul nostru; tendinţele moderne în perfecţionarea managementului financiar – sunt doar câteva chestiuni discutate.

Dr. hab. Igor Enicov, directorul Școlii Doctorale Științe Economice, Sociale și Tehnologii Informaționale, ULIM, a rostit un cuvânt de salut ”viitoarei elite a economiștilor din RM”. 

”La simpozionul nostru, participă cei mai buni dintre cei mai buni. Participarea la asemenea întruniri permit tinerilor să-și traseze anumite obiective ambițioase, orientate spre obținerea unor performanțe în activitatea profesională”, menționează dl. Igor Enicov.

Dna Iuliana Drăgălin, decanul Facultății Științe Economice: ”În ultimele cinci decenii, s-au produs o serie de schimbări radicale extrem de rapide. Azi, suntem martorii unei lumi, în care fluxurile comerciale și de capitaluri între țări au crescut atât de dramatic, încât sintagma globalizarea economiei mondiale a devenit realitate”.

Cadrele didactice își conving discipolii, că ei vor fi specialiștii de mâine, care să depășească vulnerabilitatea în fața șocurilor economice.

 

Servicul de Marketing și Comunicare, ULIM


20.04.2016