Studenţii ULIM au acces la importante baze de date ale UE

Departamentul Informaţional Biblioteconomic (DIB ) este una dintre instituțiile bibliotecare moderne și clasice din RM. Deține bogate colecţii de carte, destinate procesului didactic şi de cercetare, constituite din fonduri interne ale ULIM sau provenite din ţară şi străinătate.

Prin intermediul DIB, studenţii ULIM au acces la baze de date ale renumitelor universităţi Cambridge, Oxord, la resursele electronice informaționale ale UE. Rețeaua EU BOOKShop, care poate fi accesată la DIB, oferă cărţi integrale, editate, recent, în ţările europene, cu posibilitatea de-a le cumpăra.

Cititorii beneficiază de o parte a colecţiilor  din Carolina de Nord

Ca membru al Consorţiului Naţional „Resurse electronice pentru Moldova”, DIB pune la dispoziţia cititorilor bazele de date ale celor peste 20 de biblioteci universitare din RM. La inițiativa ULIM, a fost semnat un acord de parteneriat cu mai multe biblioteci universitare din Carolina de Nord - University of North Carolina at Greensboro, University of North Carolina at Chapel Hill, North Carolina State University, University of North Carolina at Wilmington și East Carolina University.

Este o colaborare fructuoasă dintre DIB și bibliotecile americane, care oferă asistență în modernizarea și preluarea de bune practici, precum și instruirea personalului nostru. Studenţii beneficiază de o parte a colecţiilor  bibliotecilor din Carolina de Nord.

Colecții de carte rară, donate de profesori reputați și președinți de stat

Reputaţi profesori ai ULIM şi-au donat bibliotecile lor personale instituției. Spre exemplu, Sala Polivalentă nr. 2 găzduieşte colecţia de carte, donată de regretatul arheolog Ilie Borziac și e formată din publicaţii rare de istorie și arheologie.

În Sala de lectură nr. 3, avem colecţia regretatului lingvist Petru Roşca, care a activat mulți ani la ULIM, în fruntea Catedrei Filologie Romanică. Cititorii au acces la documente din domeniul lingvisticii, dar şi la volume de beletristică, editate în țară și în străinătate.

O altă sursă în completarea fondului bibliotecii universitare este schimbul de carte. Întâi de toate, cu Biblioteca Naţională a Moldovei. În plus, DIB a fost vizitată de preşedinţi şi alţi oficiali ai României, care au făcut importante donaţii de carte, în special, din domeniul politologiei şi relaţiilor internaţionale.

Colaborări solide cu marile biblioteci din România

DIB a încheiat o serie de acorduri de colaborare cu biblioteci de peste Prut. În primul rând, ne referim la Biblioteca Naţională a României, Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, biblioteci universitare din Brașov, Sibiu, Piteşti. Schimbul de publicaţii este cea mai frecventă formă de colaborare.

O mândrie a DIB este un acord de parteneriat cu Biblioteca Congresului SUA. O serie de titluri editate la ULIM au ajuns în fondurile acelei solide instituții și viceversa. DIB deţine colecţii ale Consiliului Europei, achiziţionate ani de zile. La ULIM, a fost inaugurat Centrul de Informare şi Documentare al UE, dotat excelent.

Donații ale ambasadorilor și altor personalități

DIB facilitează accesul studenţilor la noi și noi baze de date din străinătate. Să menționăm că prima mediatecă universitară a fost deschisă anume la ULIM.

DIB oferă acces la donațiile de carte ale ambasadelor României, Germaniei, Franței, Elveției, Israel, Finlandei, Bulgariei etc. Ultima donaţie valoroasă de peste o mie de volume a fost făcută, recent, de dl. Dumitru Felician Lăzăroiu, cu sprijinul Ambasadei RM în Franţa. Sunt volume  publicate la prestigioase edituri din Franţa şi România. Pentru detalii, accesați linkul: http://www.ulim.md/news/ulim/ambasada-rm-din-fran%C8%9Ba-a-donat-peste-1100-de-volume-ulim-ului.

Serviciul de Marketing şi Comunicare, ULIM


27.10.2015