Studiile de psihologie și asistență socială, între cele mai populare
”Fără masterat, este dificil să faci față cerințelor pieței muncii”

Studiile universitare în cadrul Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială se bucură de o mare popularitate printre tinerii din RM și România. Ne referim aici la programele masterale de psihologie clinică și consiliere psihologică, management educațional, psihologie juridică, psihologie socială, studii avansate în asistență socială și expertiză socială, managementul resurselor umane și altele. Dna Svetlana Haraz, șefa Catedrei Sociologie și Asistență Socială ”Nicolae Sali”, a subliniat interesul științific al discipolilor săi pentru domeniile studiate, îndemnându-i să urmeze studii doctorale și apoi cariera academică.

Tot mai mulți tineri, dornici să urmeze un asemenea master

”Programele menționate se bucură de succes nu doar în rândul absolvenților ciclului licență ULIM și aceasta pentru că punem accent pe stagiile practice și instruirea bazată pe finalități de competențe. Circa 40% dintre aspiranții pentru masterat, la ULIM, sunt absolvenți ai altor facultăți și instituții din RM.

Actualmente, fără a absolvi studii masterale, este dificil să faci față solicitărilor pieței  muncii, care are nevoie de cadre cu o bună  pregătire în arii profesionale diferite”, spune dr. conf. univ. Svetlana Rusnac, decanul Facultății de Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială. 

O bună parte dintre absolvenții de master ai Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socialăsunt angajați, conform specialității. Cum poate fi explicat numărul în creștere al celor care vor să urmeze studii masterale la Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, se întreabă mulți tineri.

Punem accent pe integrarea eficientă pe piața muncii”

”Punem accent pe dezvoltarea capacităților de integrare eficientă pe piața muncii, conform specialității de masterat alese. Programul de psihologie clinică și consiliere psihologică, fondat  în  anul 1999, a fost ajustat la noile cerințe, se bucură de popularitate și este solicitat de absolvenții mai multor facultăți.

La noi, vin cei care-și leagă viitorul de psihoterapie, consiliere psihologică, psihologie medicală. Alte programme mai noi țin de psihologia socială, cu numeroși absolvenți. Profesorii care predau nu sunt doar cadre academice, ci și specialiști care activează, la modul practic, în psihoterapie, consiliere psihologică, în diverse proiecte naționale și internaționale, în calitate de coordonatori și formatori”, menționează dna Svetlana Rusnac.

Studiile avansate în asistență socială și expertiză socială, printre cele mai avantajoase

Unul dintre cele mai atractive programe de masterat constituie studiile avansate în asistență socială și expertiză socială. A fost creat în cadrul Proiectului ”Casa Mare” (http://www.projectcasamare.org/), în colaborare cu The City University din New York (CUNY), cu aportul dr. Vadim Moldovan, profesor la CUNY și a cadrelor didactice doctori - Viorelia Moldovan-Batrânac, vicerector ULIM, Svetlana Rusnac, decanul Facultății de Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială. 

În cadrul programului respectiv,  predau cadre didactice de la The City University din New York și ULIM. Studenții masteranzi beneficiază de școli de vară, conferințe și seminarii internaționale. Programul menționat a fost absolvit și de profesorii de la facultate, care promovează noul domeniu al asistenței sociale – expertiza socială. 

La ULIM, sunt organizate și programe în psihopedagogie. De un succes deosebit se bucură programul privind managementul educațional, pregătit spre autorizare și pentru învățământul la distanță, la care există solicitări din mai multe țări.

Noi oportunități de angajare a absolvenților de master

Galina Afanasieva, absolventă ULIM: ”Am urmat un program de masterat în psihologie clinică, care este cel mai de perspectivă, la modul practic. Mi-au predat cadre didactice cu pregătire excelentă. Important este, că fără eforturile fiecărui student, rezultatele se lasă greu așteptate. ULIM este un teren fertil pentru a avea rezultate mari”.

Sergiu Murzac, absolventă ULIM: ”Am absolvit studiile de licență, dar și de master, în cadrul Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială, la ULIM. Sunt un profesionist  cu studii complete. Masteratul este ușor de urmat, la ULIM,deoarece cursurile sunt organizate doar seara. Și este un mare avantaj pentru cei angajați”.

Natalia Ciubarov, absolventă ULIM: ”La ULIM, am beneficiat de unul dintre cele mai atractive programme masterale - Economia socială și managementul proiectelor sociale. Ca jurnalistă, de patru ani, sunt implicată în proiecte sociale și nu aveam o experiență academică în acest domeniu. Acum sunt și absolventă de master într-un nou domeniu”.

Galina Barbarov, absolventă ULIM: ”Activez în sfera sănătății mentale și, grație studiilor masterale, la ULIM, am dobândit abilități practice în psihologia clinică și consilierea psihologică. Anume, la ULIM, persoanele dornice să-și facă studiile beneficiază de cursurile predate de cadre didactice deosebite”.

Angelina Olaru, Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM

FOTO: Andrei Colța


08.06.2017