Susținerea tezei de doctor în economie
Eficientizarea managementului corporativ în RM

În cadrul recentei ședințe a Consiliului Științific Specializat, a avut loc susținerea tezei de doctor în științe economice a dnei Ecaterina Burlea, cu tema Eficientizarea managementului corporativ în Republica Moldova în baza diagnosticului potenţialului economico-financiar al întreprinderii. Precizăm că, domnia sa este prodecan al Facultății Ştiinţe Economice, ULIM.

Cu referire la actualitatea şi importanţa problemei abordate, autoarea menționează: ”Situaţia actuală din mediul de afaceri este caracterizată printr-un grad ridicat de complexitate, incertitudine, dinamism. Prin urmare, una din cele mai importante condiţii pentru succesul entităţii economice este îmbunătăţirea continuă a instrumentelor de management, a procesului de luare a deciziilor organizatorice şi identificarea corectă a domeniilor prioritare de dezvoltare. În acest context, diagnosticul obiectiv al potenţialului economico-financiar al întreprinderii va garanta furnizarea de informaţii elocvente managementului entităţii, care la rândul său, va asigura gestionarea în mod eficient a afacerii.”

Concluziile dnei Ecaterina Burlea au fost formulate ca urmare a diagnosticului potenţialului următoarelor entităţi economice: „Supraten” S.A., Î.C.S. “Total Leasing & Finance” S.A., „Alvim-Auto” S.R.L., „Tex-Auto-Pit” şi „Cloudata” S.R.L. Principalele concluzii ale autoarei, obţinute în urma cercetării, au servit drept suport pentru fundamentarea deciziilor managerilor entităţilor „Alvim-Auto” S.R.L. şi „Tex-Auto-Pit” S.R.L., iar rezultate obţinute au fost implementate de autor în cadrul entităţii economice „Cloudata” S.R.L. şi au condus la creşterea potenţialului economic, fapte confirmate de actele de implementare.

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM

 


06.03.2017