Traducător ULIM, lansat în spațiul traductologic românesc

Dl Victor Untilă, directorul Institutului de Cercetări Filologice și Interculturale (ICFI) din cadrul Facultății de Litere ULIM, licențiat în Filologie franceză, conferențiar titular, doctor în filosofie a devenit nume de referință în context francofon și spațiul românesc, după alte traduceri, cu recenta sa traducere în limba română a cărții L’Homme antagoniste (Omul antagonist), apărută în versiunea originală, la editura pariziană Economica, a cunoscutului filosof francez Jacques Demorgon, în anul 2016. Traducerea a văzut lumina tiparului în noiembrie 2017, la prestigioasa editură a Fundației România de Mâine din București.

Este de menționat că traducerea a fost posibilă, grație drepturilor exclusive, acordate de autorul francez domnului Victor Untilă. Acest fapt s-a datorat, ne-a mărturisit traducătorul, unei afinități filosofice, dar și francofone, cu renumitul filosof francez. Colaborarea strânsă de mai mulți ani dintre cei vizați s-a fructificat în cadrul proiectului instituțional ICFI, între anii 2012-2017, atunci când Jacques Demorgon a contribuit substanțial la fundamentarea filosofică a cercetării științifice în domeniul multilingvismului, contrastivității și comunicării interculturale.

Drept dovadă ne stau articolele de fond ale filosofului francez, prezente pe paginile revistei instituționale ICFI La Francopolyphonie, edițiile 2012, 2013, 2014, 2015 și revistei Intertext N1-2, 2017 (vezi site: icfi.ulim.md).

Renumitul filosof, sociolog, profesor din cadrul universităților Paris, Bordeaux, Reims, expert UNESCO, autor al mai multor monografii în filosofia culturii și intercultralității, a fost oaspete de onoare la ediția a XII-a a Colocviului  Internaţional ICFI ULIM  La Francopyphonie 2017: Multilinguisme, contrastivite et communication interculturelle (Francopolifonia: Multilingvism, contrastivitate și comunicare interculturală). În cadrul respectivului eveniment, savantului francez i-a fost conferit titlul de Doctor Honoris Causa ULIM.

Astfel, în discursul său de recunoștință, Jacques Demorgon destăinuia: „Sunt foarte emoționat să mă aflu aici, în R. Moldova, la ULIM,  să fiu recunoscut ca filosof de anvergură internațională. Sunt bucuros să fiu în centrul atenției unei asemenea ceremonii. Apreciez activitatea ULIM și ICFI, îndeosebi a colegului meu filosof Victor Untilă, care a reușit să mă implice, în pofida agendei personale pline, în cercetările lingvo-culturale și interculturale, domeniu în care am stăruit de-a lungul anilor”.   

Angelina Olaru, Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


17.01.2018