ULIM, actor important în avansarea profesiei de expert social în țările post-comuniste

O delegație a R. Moldova și ULIM, în frunte cu dl.Vadim Moldovan, profesor la The City University din New York, a participat, recent, la ediția a III-a a Conferinței Internaționale pentru Avansarea Profesiei de Expert Social în Ţările Post-Comuniste: Provocările Globale în Integrarea Asistenţei și Expertizei Sociale în Sistemele de Sănătate / The Third International Conference for Advancement of Social Work in Post-Communist countries: The Global Challenge of Social Work Integration into Health Care, desfășurată, la Universitatea de Stat din Tbilisi, Georgia.

Experiența ULIM în pregătirea specialiștilor, în atenția unui for internațional, la Universitatea de Stat din Tbilisi

Participarea delegației noastre la eveniment, din care au mai făcut parte dna Svetlana Haraz, șefa Catedrei Asistență Socială și Sociologie „Nicolae Sali”, masterandele Elena Sajina și Natalia Platonova, a fost posibilă grație parteneriatului ULIM - Project Casa Mare și a dlui Vadim Moldovan personal, inițiatorul seriei de conferințe de profil.

Primele două ediții au fost organizate la ULIM, în parteneriat cu Casa Mare, Catedra Asistență Socială și Sociologie Nicolae Sali și altor actori internaționali, prima fiind finanțată de Ambasada SUA în R. Moldova.

Dna Svetlana Haraz a prezentat în cadrul reuniunii o comunicare despre imperativitatea avansării profesiei de asistent social în spațiul post-sovietic prin modificarea programelor educaționale (Education program reform as an imperative for advancement of the social work profession in the post-soviet realm). Vorbitoarea s-a referit la experiența ULIM în această direcție și la programul de studii modificat, conform recomandărilor specialiștilor din mai multe țări, care au fost convocați, la inițiativa dr. Vadim Moldovanu.

Profesori din Ucraina și Armenia s-au arătat interesați de amplificarea colaborării interuniversitare în această direcție. Masterandele ULIM, Elena Sajina și Natalia Platonova, au abordat chestiuni științifice privind sănătatea mintală și programele de re-inserție socio-profesională a persoanelor cu dizabilități.

Evenimentul din Georgia reprezintă o platformă de consolidare a parteneriatului dintre ULIM și alte universități din lume, promotoare  ale profesiei de expert social. 

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


20.06.2017