ULIM, co-organizator al unei conferințe a țărilor central și est-europene, la Târgoviște

Mentalități ale societății în transformare - a fost tema unui simpozion, organizat la Universitatea Valahia din Târgoviște, de o delegație de cadre academice și doctoranzi de la Facultatea Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială. Evenimentul, al cărui co-organizator a fost ULIM, a avut loc în cadrul ediției a II-a a Conferinței Central și Est-Europene LUMEN: Educația multidimensională, dezvoltarea profesională și valorile etice. Organizatori: LUMEN Association, LUMEN Publishing House, LUMEN Research Center in Social and Humanistic Sciences, LUMEN Consultancy and Training Center.

Profesorii noștri și-au prezentat rezultatele cercetărilor, care vor fi editate într-un volum al conferinței, alături de autori din centre de cercetare și universitare din  România și din străinătate.

Conferința LUMEN explorează de pe poziții de inter și multidisciplinaritate abordări în domeniile socialului și umanului, întrunind reprezentanți ai lumii academice, practicieni, teoreticieni si experți din mai multe țări.

Centrul de Cercetări Socio Umane LUMEN (Logos Universality Mentality Education Novelty) Research Center in Social & Humanistic Sciences are misiunea de a conduce cercetări inter și transdisciplinare sociale și umaniste, la un înalt nivel științific, cu impact asupra dezvoltării practicilor sociale, în colaborare cu strategiile naționale și internaționale. 

”Facultatea noastră a încheiat un contract de colaborare cu acest centru academic de prestigiu internațional. Prin urmare, vom organiza, în parteneriat cu LUMEN, a unui eveniment științific, dedicat aniversării de 25 ani ai ULIM, în toamna anului 2017”, spune dna Svetlana Rusnac, decanul Facultății Psihologie, Științe ale Educației și Asistență Socială.

 

Serviciul de Marketing și Comunicare, ULIM


24.11.2016